Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
03.10.2019, 20:18:47
Ogólnopolski Dzień Aptekarza - Warszawa 26 września 2019 r.
03.10.2019, 20:14:50
Komunikat z Obrad Zarządu PPOZ - 19.09.2019 (Konin)
18.09.2019, 09:21:51
KONDOLENCJE
13.09.2019, 19:34:22
PPOZ na Flu Forum 2019. Sezon szczepień czas zacząć! To się opłaca Polakom!
13.09.2019, 19:26:24
Notatka ze spotkania - "Wdrażanie e-recepty? (Poznań, 9 września 2019 r.)
04.09.2019, 15:25:35
Zaproszenie
04.09.2019, 15:23:40
Szkolenie - wdrażanie e-recepty (Poznań, 9 września 2019 r.)
16.08.2019, 22:05:38
Pismo Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
<< <  2/231  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
17.12.2018, 15:41:47
Komunikat z Obrad Zarządu PPOZ - 14.12.2018 (Konin)
W dniu  14 grudnia w Koninie, w siedzibie związku, odbyło się posiedzenie Zarządu PPOZ.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście.
Po powitaniu przybyłych i stwierdzeniu quorum, dokonano wyboru protokolanta i przyjęto porządek obrad.

W trakcie obrad omówiono:
1. Aneksy - podsumowano złożenie aneksów, przeanalizowano aneksy dotyczące roku 2019 oraz korekty finansowe dotyczące roku 2018.

2. E- zwolnienia:
-  przeanalizowano problemy i uwagi zgłoszone do biura PPOZ – zgłaszane zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów,
-  podsumowano problemy w regionach, jednocześnie zbierane  są  informacje o  planowanym zaprzestaniu udzielania świadczeń przez niektórych lekarzy z powodu e-zdrowia.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych.
Zarząd PPOZ przeanalizował ponownie ten temat w świetle Zarządzenia  Prezesa  NFZ  Nr 129/2018/DEF z dnia 11.12.2018r. przedłużającego termin składania wniosków do 21  grudnia 2018 r.
Informacje w tym zakresie do przekazania członkom PPOZ.

4. W sprawach regionalnych omówiono sytuację w powiatach.

5. Sprawy prawne:
-  omówiono prowadzone rozmowy w Ministerstwie Zdrowia (6.12.2018 r.) i związane z tym wystąpienia do MZ,
-  omówiono opiniowane akty prawne,
-  obecny na spotkaniu prawnik przedstawił sprawy interwencyjne prowadzone przez PPOZ dla członków organizacji oraz opracowane opinie prawne na ich wniosek.

6. Sprawy różne:
-  zgłoszono konieczność podjęcia regulacji szczepień dzieci nieszczepionych np. obcokrajowców,
-  temat Romów w obrębie miasta Poznania,  możliwości i zasady udzielania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej.

7. Po wyczerpaniu tematów zakończono obrady.
 

Bożena Janicka
Prezes PPOZ