Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
24.05.2005, 01:08:50
Pismo z WOW NFZ w sprawie weryfikacji deklaracji
24.05.2005, 01:05:39
Posiedzenie Zarządu ZPOZ Wlkp. - PZ (19.05.2005)
17.05.2005, 19:47:44
XIV Spotkanie Delegatów Prezydium PZ FZPOZ (Rajgród, 14.05.2005)
16.05.2005, 17:40:30
Spotkanie Sekretariatu FZPOZ PZ (Rajgród, 13 - 14.05.2005)
10.05.2005, 15:24:52
Komunikat ze spotkania z przedstawicielami WOW NFZ (09.05.2005)
09.05.2005, 01:35:26
Wielkopolska Izba Lekarska - Delegatura Konin - Wybory Delegatów
09.05.2005, 01:31:48
Apel Walnego Zjazdu ZPOZ Wlkp. - PZ (Konin, 23.04.2005)
09.05.2005, 01:29:03
Stanowiska Walnego Zjazdu ZPOZ Wlkp. - PZ (Konin 23.04.2005)
<< <  226/227  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
17.12.2018, 15:41:47
Komunikat z Obrad Zarządu PPOZ - 14.12.2018 (Konin)
W dniu  14 grudnia w Koninie, w siedzibie związku, odbyło się posiedzenie Zarządu PPOZ.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście.
Po powitaniu przybyłych i stwierdzeniu quorum, dokonano wyboru protokolanta i przyjęto porządek obrad.

W trakcie obrad omówiono:
1. Aneksy - podsumowano złożenie aneksów, przeanalizowano aneksy dotyczące roku 2019 oraz korekty finansowe dotyczące roku 2018.

2. E- zwolnienia:
-  przeanalizowano problemy i uwagi zgłoszone do biura PPOZ – zgłaszane zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów,
-  podsumowano problemy w regionach, jednocześnie zbierane  są  informacje o  planowanym zaprzestaniu udzielania świadczeń przez niektórych lekarzy z powodu e-zdrowia.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych.
Zarząd PPOZ przeanalizował ponownie ten temat w świetle Zarządzenia  Prezesa  NFZ  Nr 129/2018/DEF z dnia 11.12.2018r. przedłużającego termin składania wniosków do 21  grudnia 2018 r.
Informacje w tym zakresie do przekazania członkom PPOZ.

4. W sprawach regionalnych omówiono sytuację w powiatach.

5. Sprawy prawne:
-  omówiono prowadzone rozmowy w Ministerstwie Zdrowia (6.12.2018 r.) i związane z tym wystąpienia do MZ,
-  omówiono opiniowane akty prawne,
-  obecny na spotkaniu prawnik przedstawił sprawy interwencyjne prowadzone przez PPOZ dla członków organizacji oraz opracowane opinie prawne na ich wniosek.

6. Sprawy różne:
-  zgłoszono konieczność podjęcia regulacji szczepień dzieci nieszczepionych np. obcokrajowców,
-  temat Romów w obrębie miasta Poznania,  możliwości i zasady udzielania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej.

7. Po wyczerpaniu tematów zakończono obrady.
 

Bożena Janicka
Prezes PPOZ