Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
14.08.2019, 17:43:46
Pismo Prezesa NFZ - Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ
14.08.2019, 17:42:51
Zaproszenie na spotkanie do Centrali NFZ
14.08.2019, 17:40:52
Pismo Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 2 sierpnia 2019 r.
14.08.2019, 17:27:18
Komunikat z obrad Zarządu PPOZ w dniu 9.08.2019 r.
08.08.2019, 18:50:37
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia
07.08.2019, 14:49:49
Pismo z Ministerstwa Zdrowia
30.07.2019, 16:42:07
Nowoczesny SOR z lądowiskiem w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. PPOZ: To piękna inwestycja dla społeczeństwa!
23.07.2019, 00:04:26
Dr Bożena Janicka: Profilaktyka podstawą zdrowia
<< <  3/231  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
18.07.2019, 00:13:37
Notatka ze spotkania z Ministerstwie Zdrowia - 10.07.2019 Warszawa

W dniu 10 lipca na zaproszenie Zbigniewa Króla Ministra Zdrowia, odbyło się kolejne spotkanie poświęcone sprawom POZ, w którym uczestniczyli: Zbigniew Król Podsekretarz Stanu MZ, wraz z przedstawicielami resortu, Bernard Waśko Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych,  Dariusz Dziełak Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii NFZ oraz Roman Topór-Mądry Prezes Agencji Oceny Technologii  Medycznych i Taryfikacji.  Przedstawiciele  organizacji  POZ.

PPOZ reprezentowali: Bożena Janicka - Prezes PPOZ oraz Jarosław Król - Członek Zarządu  PPOZ

W trakcie spotkania omówiono:

1. Odstąpiono od zaplanowanego porządku spotkania celem omówienia wypowiedzi Andrzeja Jacyny Prezesa NFZ oraz planów rządu dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Analizując wystąpienie Prezesa Andrzeja Jacyny - zapowiedzi zmian w POZ  Bożena Janicka - Prezes PPOZ odniosła się do aktualnych proponowanych zmian ustawowych, które sugerują realizację zapowiadanych zmian w POZ wskazując na:

- trudności przekształcenia podmiotów leczniczych - do dziś brak uregulowań prawnych a proponowane zmiany uniemożliwiają dokonania oczekiwanych przekształceń (zapowiadając dalsze działania)

- wprowadzenie obowiązku prowadzenia rachunku kosztów w POZ - całkowicie nierealny dla tych podmiotów, konieczne odstąpienie od tego projektu (PPOZ zapowiedziało wystąpienie w tym temacie)

- nakładana  dodatkowa sprawozdawczość – waga, wzrost, ankieta tytoniowa – nierealne sprawozdania w obecnie funkcjonującej podstawowej opiece zdrowia (zgodnie z wystosowanymi pismami)

- codziennie zgłaszany „pierwszy wolny termin w kolejce do specjalisty, rehabilitacji… – od 1 lipca obowiązek zgłaszania codziennie do godz. 10:00 – nierealny do wprowadzenia w małych praktykach poz posiadających dodatkowo rehabilitację, ginekologię…


Obecny na spotkaniu i uczestniczący w obradach Bernard Waśko z-ca Prezes NFZ ds. Medycznych w związku z tym problemem, przekazanym już wcześniej pisemnie przez PPOZ, poinformował o podjętych już działaniach, czyli o możliwości złożenia wniosku do Dyrektorów Wojewódzkich Oddziałów NFZ o tygodniowy  pierwszy termin (na dotychczasowych zasadach), który może obowiązywać obecnie do 31 grudnia br.

- e-zdrowie – zagrożenie dla pacjentów i podmiotów leczniczych w poz.

3.Odstąpiono od omówienia programu pilotażowego POZ Plus, jako mało istotna w obecnej sytuacji.
4.Podniesiono konieczność wzrostu finansowego od 1 lipca dla pielęgniarek deklaracyjnych, higienistek szkolnych i położnych oraz pielęgniarek praktyki w związku z ustawą podwyżkową – zawnioskowano o pilną realizacje…

Zaplanowano kolejne spotkania, jak również wymianę pism i uwag do procedowanych aktów prawnych.

 

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ