Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.01.2019, 12:33:09
Pismo od Rzecznika Praw Dziecka
11.01.2019, 12:29:28
Lekarze PPOZ do uczniów i rodziców: Bezpieczne ferie zależą także od nas samych!
10.01.2019, 17:41:14
Zaproszenie
09.01.2019, 17:37:31
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia z dnia 9.01.2018 r.
09.01.2019, 17:35:23
Notatka z rozmów w WOW NFZ w dniu 8 stycznia 2019 r.
09.01.2019, 17:29:48
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia z dnia 8.01.2018 r.
08.01.2019, 14:26:39
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 7 stycznia 2019 r.
05.01.2019, 16:54:38
PPOZ: To dobry czas na refleksję. 15. rocznica "Porozumień Poznańskich"
<< <  1/218  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
25.01.2018, 21:12:36
E-zwolnienia - Stanowisko OZZL

Bydgoszcz dnia 24 stycznia 2018

                                                                                      Pani  Elżbieta Rafalska

                                                                                      Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

                                                                                      Pan  Łukasz Szumowski

                                                                                      Minister Zdrowia 

Szanowni Państwo,

Parę dni temu lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia w piśmie do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawili stanowisko, w którym stwierdzają, że „obligatoryjne wystawianie druków ZUS ZLA w formie elektronicznej (e-zwolnień) z dniem 1 lipca 2018 roku jest niemożliwe”. Jednocześnie wnioskują o to, aby wystawianie zwolnień w formie elektronicznej od 1 lipca 2018 roku było fakultatywne, co oznacza, że każdy lekarz powinien móc sam wybrać czy będzie wypisywał zwolnienie w formie elektronicznej czy papierowej.

Zarząd Krajowy OZZL w pełni popiera stanowisko PPOZ i argumenty przemawiające za jego słusznością,  przedstawione we wspomnianym piśmie.   

Najważniejszy z tych argumentów to fakt, że znaczny odsetek lekarzy zawodowo czynnych -  w tym również w POZ, gdzie liczba wydawanych zwolnień jest szczególnie duża - to lekarze w wieku emerytalnym i przedemerytalnym, którzy – z różnych powodów – mogą mieć trudności ze sprawnym wydawaniem druków w formie elektronicznej. Ważnym argumentem jest też ogólny niedobór lekarzy. W przypadku wydawania druków zwolnień w formie elektronicznej każda czynność z tym związana będzie musiała być wykonana przez lekarza osobiście (dzisiaj niektóre z nich mogą być wykonywane przez innych pracowników) co pogłębi jeszcze bardziej brak czasu lekarzy dla chorych. Nie jest też bez znaczenia fakt, że wprowadzane nowe rozwiązania nie są najczęściej pozbawione wad, które można zidentyfikować dopiero w praktyce. Wady te nieraz mogą stanowić istotną przeszkodę w sprawnym funkcjonowaniu systemu. Pozostawienie przez kilka  (kilkanaście) lat dwóch form wypisywania zwolnień lekarskich pozwoli na stopniowe udoskonalenie nowego systemu i łagodne przejście jednego systemu w drugi. Praktyka taka stosowana jest też w innych krajach. 

Najważniejszym argumentem za przyjęciem naszego postulatu jest fakt, że istotna część lekarzy z powodów przedstawionych wyżej – będzie zmuszona zrezygnować z korzystania z uprawnienia do wypisywania na rzecz ZUS zwolnień lekarskich ZUS ZLA. Przypominamy, że nie jest to obowiązek lekarzy i nie należy do świadczeń zdrowotnych. Jest to świadczenie na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (nota bene bezpłatne, co stanowi dodatkową korzyść finansową ZUS), a cel tego zaświadczenia nie ma charakteru zdrowotnego tylko finansowy – uzyskanie świadczenia z ZUS za okres niezdolności do pracy. Lekarze będą orzekać o niezdolności do pracy na zwykłych kartkach papieru, bez wydawania zaświadczenia dla celów finansowych jakim jest ZUS ZLA.

Prosimy o uwzględnienie naszego stanowiska.

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu