Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.06.2019, 13:51:07
Najwyższa Izba Kontroli - Podziękowanie dla Bożeny Janickiej - Prezes PPOZ
19.06.2019, 13:45:00
Komunikat z Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (Konin)
19.06.2019, 13:31:27
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 12.06.2019 r.
13.06.2019, 19:06:15
Wielkopolskie spotkania - podsumowanie
13.06.2019, 19:02:35
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, 16.06.2019 godz.11:00, Konin
06.06.2019, 22:28:20
Kondolencje
04.06.2019, 18:28:58
Podziękowanie...
30.05.2019, 15:28:13
Zaproszenie do udziału w konferencji NIK w dniu 30.05.2019
<< <  1/226  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
03.12.2018, 01:13:42
Gabinety lekarzy rodzinnych otwarte po 1 grudnia, ale zwolnienia lekarskie z problemami...

Komunikat prasowy
Warszawa 30.11.2018

Gabinety lekarzy rodzinnych otwarte po 1 grudnia, ale zwolnienia lekarskie z problemami…


Osiągnięciem częściowego konsensusu zakończyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, dotyczące aneksowania umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. - Pacjenci mogą czuć się bezpiecznie, wszystkie gabinety lekarzy rodzinnych będą otwarte po 1 grudnia, tak jak dotychczas. Ale żeby Podstawowa Opieka Zdrowotna działała sprawnie, jest jeszcze wiele spraw do załatwienia - informuje Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Spotkanie odbyło się 29 listopada w siedzibie Centrali NFZ w Warszawie. Kolejna, tura rozmów trwała wiele godzin i dotyczyła warunków realizacji umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej po 1 grudnia 2018 roku.

Strony doszły do porozumienia w sprawach podstawowych, czyli  warunków finansowych (zgodnych z oczekiwaniami i złożonymi propozycjami przez PPOZ) oraz czasu zawarcia umów.

Efektem rozmów jest aneksowanie umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (które wygasły 30 listopada) do 31 grudnia 2019 roku.

…- Wypracowania konsensusu wymaga jeszcze wiele spraw, bo  PPOZ nie może w sposób odpowiedzialny przyjąć obowiązku nagłego informatyzowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej (wdrożenia druków e-ZLA,  nie mówiąc o kolejnych e-wyzwaniach jak e-recepta czy  e-skierowanie). Podczas wszystkich naszych spotkań wyrażaliśmy i nadal wyrażamy wolę współpracy w tym zakresie, ale konsekwentnie podtrzymujemy stanowisko o fakultatywnej, a nie obligatoryjnej formie wystawiania zwolnień lekarskich, recept i skierowań, system a zwłaszcza ludzie w tym zakresie potrzebuje czasu … niestety w tym obszarze  konsensusu nadal brak - mówi Bożena Janicka.

Ważnym tematem  spotkania  w Centrali NFZ  była konieczność dookreślenia i uregulowania nowych zasad współpracy w relacjach pomiędzy lekarzami POZ a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, które są niezbędne przy wprowadzaniu i realizowaniu nowych zadań.

- Lekarz ma leczyć i może przekazać  czy  wysłać  informację medyczną związaną z prowadzonym leczeniem do NFZ czy do ZUS lub innej uprawnionej instytucji … Tak, informację medyczną … tylko medyczną …       a Instytucja ta dane  te dalej wprowadza we własnym zakresie, wg własnych potrzeb. Koniecznością  jest więc zdjęcie z lekarzy odpowiedzialności za funkcjonowanie np.: takiej  instytucji  jak ZUS (przerwy w dostępie do platformy PUE-ZUS , błędne NIP-y  lub całkowite braki NIP-ów  licznych zakładów w ZUS …) Lekarz nie może odpowiadać za to czy chory dostanie świadczenie chorobowe,  czy opiekuńcze,  czy dane dotrą do zakładu pracy, czy zaczyta je ZUS , czy też pójdą w eter…  - to nie jest naszym obowiązkiem. … My mamy leczyć i przesłać – tam gdzie jest to możliwe informacje medyczne! To ZUS mający całą rzeszę asystentów medycznych i innych urzędników odpowiada za funkcjonowanie tej instytucji, poprawne funkcjonowanie … i zabezpieczenie ustawowe pacjentów -  płatników składek do ZUS.

W trakcie spotkania PPOZ z Ministrem Zdrowia w Centrali NFZ ustalono - mając na uwadze fakt, że na dziś placówki nie są przygotowane do oczekiwanej informatyzacji  e-ZLA tak szeroko promowanej przez ZUS (brak asystentów medycznych, brak możliwości technicznych, czy kadrowych) lekarze będą nadal wystawiać papierowe zwolnienie  w postaci  druku  MZ/L-1,  które będą przekazywane pacjentom. Dokumenty te będą nadal honorowane przez ZUS, bo pacjent jest najważniejszy, a informatyzacja nadal potrzebuje nie tylko czasu. Rozmowy i prace w tym zakresie trwają.

…- Podstawowa Opieka Zdrowotna znalazła się w dramatycznym położeniu. Lekarze chcą pracować, pomagać, leczyć, a pacjenci mają prawo do leczenia! Niestety, brak porozumienia w rozwiązywaniu najistotniejszych problemów, może doprowadzić system do nieodwracalnych konsekwencji. Mając na uwadze interes i bezpieczeństwo przede wszystkim pacjentów deklarujemy chęć do dalszych rozmów, współpracy  i oczekujemy tego samego również z drugiej strony - mówi Bożena Janicka.