Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
16.08.2019, 22:05:38
Pismo Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
14.08.2019, 17:43:46
Pismo Prezesa NFZ - Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ
14.08.2019, 17:42:51
Zaproszenie na spotkanie do Centrali NFZ
14.08.2019, 17:40:52
Pismo Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 2 sierpnia 2019 r.
14.08.2019, 17:27:18
Komunikat z obrad Zarządu PPOZ w dniu 9.08.2019 r.
08.08.2019, 18:50:37
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia
07.08.2019, 14:49:49
Pismo z Ministerstwa Zdrowia
30.07.2019, 16:42:07
Nowoczesny SOR z lądowiskiem w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. PPOZ: To piękna inwestycja dla społeczeństwa!
<< <  1/229  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
07.05.2019, 20:30:52
III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment - Warszawa 24 kwiecień 2019 r

W dniach 24-25 kwietnia w Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie odbył się III .Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment pod hasłem „Ekspertyza- Empatia- Ewolucja”).  

Zaproszenie do udziału w kongresie przyjęła Małżonka Prezydenta RP, Agata Kornhauser-Duda, która udzieliła  honorowego patronatu temu wydarzeniu,  jak również Łukasz Szumowski Minister Zdrowia oraz Minister Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

PPOZ reprezentowali:

Bożena Janicka - Prezes PPOZ

Jarosław Król - członek Zarządu PPOZ

Wydarzenie to było okazją do tego, aby pacjenci, liderzy organizacji pacjenckich, lekarze, decydenci, czy przedstawiciele środowisk naukowych wymienili się opiniami na temat możliwości polepszenia sytuacji w ochronie zdrowia tak, by odpowiadała ona na aktualne potrzeby pacjentów z chorobami przewlekłymi.

Program kongresu składał się z kilkunastu sesji tematycznych, ujętych w 3 bloki:

  • PACJENT JAKO LIDER STRATEGII ZDROWIA, podczas którego uczestnicy starali się znaleźć odpowiedzi na pytania m.in., jak podnosić skuteczność działań organizacji pacjenckich?, jakie są społeczne i ekonomiczne konsekwencje chorób przewlekłych?
  • ZDROWIE TERYTORIALNE, w którym paneliści dyskutowali będą m.in. o roli samorządu w polskim systemie ochrony zdrowia i edukacji pacjenta,
  • EMPATIA. EWOLUCJA. EKSPERTYZA. Tu uczestnicy skoncentrowali się głównie na zagadnieniach w relacji lekarz – pacjent: „od choroby do człowieka” i tworzenia procesów HTA w konfrontacji z doświadczeniami organizacji pacjenckich.

Ponadto, pierwszego dnia kongresu Fundacja Żyjmy Zdrowo zainaugurowała drugą część kampanii poświęconej kobietom z zaawansowanym rakiem piersi, pt. „Wykorzystaj czas na życie”.

 

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ