Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
15.10.2019, 18:51:18
VIII Kongres PTMR Wrocław w dniach 11-13 października 2019 r.
15.10.2019, 18:42:13
Pismo Prezes ZUS z dnia 8.10.2019 r.
15.10.2019, 18:34:15
Komunikat ze spotkania prasowego w siedzibie PPOZ w dniu 8 października 2019 r.
15.10.2019, 18:20:19
Jubileusz 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce - 7.10.2019 r.
15.10.2019, 18:15:07
Jubileusz 30-lecia Odrodzenia Samorządu Lekarskiego w Wielkopolsce
15.10.2019, 18:14:07
Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
07.10.2019, 15:23:57
KONDOLENCJE
03.10.2019, 20:24:31
Kurs USG - Leszno w dniach 27-29 września 2019 r.
<< <  1/231  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
19.06.2019, 13:45:00
Komunikat z Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (Konin)

W dniu 16 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PPOZ, w którym uczestniczyli zaproszeni goście, licznie przybyli delegaci PPOZ, Zarząd PPOZ, prawnicy i Komisja Rewizyjna.

W trakcie Zjazdu:

1. Po otwarciu zjazdu – powitano gości i przybyłych delegatów, dokonano wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów,  Uchwalono regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów. Dokonano wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia Delegatów,  Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.

2. Następnie zebrani wysłuchali Sprawozdania Prezesa Zarządu PPOZ z działalności PPOZ i Zarządu PPOZ. W części tej również złożyli sprawozdania przedstawiciele regionalni z działalności w regionach.

3. W swoim wystąpieniu Skarbnik przestawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.

4. Następnie Zastępca Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej przedstawił roczne sprawozdanie, gdzie Komisja nie wiosła uwag i zaleceń, wnioskując do zebranych o udzielenie absolutorium Zarządowi PPOZ.

5 Po wysłuchaniu sprawozdań zebrani podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 r.

6 . Zebrani Delegaci jednogłośnie podjęli  uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PPOZ.  

7.Skarbnik przedstawił  prowizorium na rok 2019 , a następnie zebrani  podjęli uchwałę w sprawie jego przyjęcia.

8 W trakcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków Delegaci Walnego Zgromadzenia przyjęli następujące apele:

Apel nr 1 w sprawie pogarszającej się sytuacji kadrowej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Apel nr 2 w sprawie uregulowania górnych limitów przyjęć na listy lekarza poz.

8. W wolnych głosach poruszono wiele spraw…….

9. Po wyczerpaniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów zakończono zgromadzenie.

 

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ