Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.06.2019, 13:51:07
Najwyższa Izba Kontroli - Podziękowanie dla Bożeny Janickiej - Prezes PPOZ
19.06.2019, 13:45:00
Komunikat z Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (Konin)
19.06.2019, 13:31:27
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 12.06.2019 r.
13.06.2019, 19:06:15
Wielkopolskie spotkania - podsumowanie
13.06.2019, 19:02:35
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, 16.06.2019 godz.11:00, Konin
06.06.2019, 22:28:20
Kondolencje
04.06.2019, 18:28:58
Podziękowanie...
30.05.2019, 15:28:13
Zaproszenie do udziału w konferencji NIK w dniu 30.05.2019
<< <  1/226  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
17.09.2018, 14:40:33
Komunikat z Obrad Zarządu PPOZ - 13.09.2018 (Konin)
W dniu 13 września w Koninie, w siedzibie związku, odbyło się posiedzenie Zarządu PPOZ.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.
Po powitaniu przybyłych i stwierdzeniu quorum, dokonano wyboru protokolanta i przyjęto porządek obrad.

W trakcie obrad omówiono:
1. Korespondencja – MZ, Centrala NFZ, GIS, …

2. Relacja z ostatnich spotkań i rozmów: Sejmowa Komisja zdrowia, Flu Forum 2018, …

3. Szczepienia dla seniorów 65+
W związku z problemem zachowania nadzoru nad ciągłością łańcucha chłodniczego nad szczepionką – nadal trwają prace nad uregulowaniem prawnym. Temat ten został zgłoszony kilka tygodni temu do MZ i Centrali NFZ, a ostatnio do Głównego Inspektora Sanitarnego.
Stanowisko i zalecenia PPOZ w tym temacie pozostają bez zmian.

4. Podwyżki dla pielęgniarek i położnych.
Podwyżki te budzą wiele wątpliwości i pytań w zakresie pielęgniarek pracujących w poz. Wystosowaliśmy pisma do MZ i Centrali NFZ - sprawa w toku.

5. Ciąg dalszy sprawy e-zwolnień
Po spotkaniu w Centrali  NFZ - PPOZ skierowało pisma do MZ, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Centrali NFZ  z wnioskiem o powołanie zespołu  wszystkich zainteresowanych stron, celem uzgodnienia możliwości dalszego funkcjonowania druków ZUZ ZLA I uregulowania e- zwolnień, które winno być fakultatywne, a podmioty, które mają możliwość wystawiania  e- zwolnień, powinny otrzymywać dodatki za te usługę (doposażenie placówki, zainstalowanie odpowiednich łączy internetowych,  zatrudnienie dodatkowej osoby, utrzymanie systemu w stałej gotowości).
Stanowisko PPOZ w zakresie e-zwolnień pozostaje bez zmian i jest tematem rozmów w związku ze zbliżającym się terminem przedłużenia umów, które wygasają 30 września 2018.

6. Ustawa POZ – licznie zgłaszane problemy, dotyczące deklaracji, lekarzy pracujących i personelu udzielającego świadczeń, przekształcenia praktyk.  Sprawy te zostały zgłoszone do Ministerstwa Zdrowia w odrębnych pismach z wnioskiem o pilne działania.

7. Podsumowano wydanie kolejnego numeru „Gazeta dla Pacjenta”

8. Zaplanowano dalsze działania i spotkania

9. Po wyczerpania porządku obrad zakończono obrady.

Bożena Janicka
Prezes PPOZ