Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.02.2019, 22:21:12
Znamy wyniki Plebiscytu LISTA STU 2018. Bożena Janicka znów w gronie liderów!
19.02.2019, 22:15:01
Notatka ze spotkania w Szkole Podstawowej w Golinie w dniu 18 lutego 2019 r.
19.02.2019, 22:06:57
Notatka z Konferencji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w dniu 6 lutego 2019 r.
05.02.2019, 19:34:42
Pismo z NIK - podziękowanie dla Bożeny Janickiej
05.02.2019, 19:30:53
Pismo z ZUS - podziękowanie
01.02.2019, 16:04:34
PPOZ na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia. Jest porozumienie w sprawie orzekania o zdolności do uprawiania sportu!
01.02.2019, 15:59:07
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 31 stycznia 2019 r.
01.02.2019, 15:52:05
Komunikat z Obrad Zarządu PPOZ - 29.01.2019 (Konin)
<< <  1/220  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
17.09.2018, 14:40:33
Komunikat z Obrad Zarządu PPOZ - 13.09.2018 (Konin)
W dniu 13 września w Koninie, w siedzibie związku, odbyło się posiedzenie Zarządu PPOZ.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.
Po powitaniu przybyłych i stwierdzeniu quorum, dokonano wyboru protokolanta i przyjęto porządek obrad.

W trakcie obrad omówiono:
1. Korespondencja – MZ, Centrala NFZ, GIS, …

2. Relacja z ostatnich spotkań i rozmów: Sejmowa Komisja zdrowia, Flu Forum 2018, …

3. Szczepienia dla seniorów 65+
W związku z problemem zachowania nadzoru nad ciągłością łańcucha chłodniczego nad szczepionką – nadal trwają prace nad uregulowaniem prawnym. Temat ten został zgłoszony kilka tygodni temu do MZ i Centrali NFZ, a ostatnio do Głównego Inspektora Sanitarnego.
Stanowisko i zalecenia PPOZ w tym temacie pozostają bez zmian.

4. Podwyżki dla pielęgniarek i położnych.
Podwyżki te budzą wiele wątpliwości i pytań w zakresie pielęgniarek pracujących w poz. Wystosowaliśmy pisma do MZ i Centrali NFZ - sprawa w toku.

5. Ciąg dalszy sprawy e-zwolnień
Po spotkaniu w Centrali  NFZ - PPOZ skierowało pisma do MZ, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Centrali NFZ  z wnioskiem o powołanie zespołu  wszystkich zainteresowanych stron, celem uzgodnienia możliwości dalszego funkcjonowania druków ZUZ ZLA I uregulowania e- zwolnień, które winno być fakultatywne, a podmioty, które mają możliwość wystawiania  e- zwolnień, powinny otrzymywać dodatki za te usługę (doposażenie placówki, zainstalowanie odpowiednich łączy internetowych,  zatrudnienie dodatkowej osoby, utrzymanie systemu w stałej gotowości).
Stanowisko PPOZ w zakresie e-zwolnień pozostaje bez zmian i jest tematem rozmów w związku ze zbliżającym się terminem przedłużenia umów, które wygasają 30 września 2018.

6. Ustawa POZ – licznie zgłaszane problemy, dotyczące deklaracji, lekarzy pracujących i personelu udzielającego świadczeń, przekształcenia praktyk.  Sprawy te zostały zgłoszone do Ministerstwa Zdrowia w odrębnych pismach z wnioskiem o pilne działania.

7. Podsumowano wydanie kolejnego numeru „Gazeta dla Pacjenta”

8. Zaplanowano dalsze działania i spotkania

9. Po wyczerpania porządku obrad zakończono obrady.

Bożena Janicka
Prezes PPOZ