Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.01.2019, 12:33:09
Pismo od Rzecznika Praw Dziecka
11.01.2019, 12:29:28
Lekarze PPOZ do uczniów i rodziców: Bezpieczne ferie zależą także od nas samych!
10.01.2019, 17:41:14
Zaproszenie
09.01.2019, 17:37:31
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia z dnia 9.01.2018 r.
09.01.2019, 17:35:23
Notatka z rozmów w WOW NFZ w dniu 8 stycznia 2019 r.
09.01.2019, 17:29:48
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia z dnia 8.01.2018 r.
08.01.2019, 14:26:39
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 7 stycznia 2019 r.
05.01.2019, 16:54:38
PPOZ: To dobry czas na refleksję. 15. rocznica "Porozumień Poznańskich"
<< <  1/218  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
17.12.2018, 15:41:47
Komunikat z Obrad Zarządu PPOZ - 14.12.2018 (Konin)
W dniu  14 grudnia w Koninie, w siedzibie związku, odbyło się posiedzenie Zarządu PPOZ.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście.
Po powitaniu przybyłych i stwierdzeniu quorum, dokonano wyboru protokolanta i przyjęto porządek obrad.

W trakcie obrad omówiono:
1. Aneksy - podsumowano złożenie aneksów, przeanalizowano aneksy dotyczące roku 2019 oraz korekty finansowe dotyczące roku 2018.

2. E- zwolnienia:
-  przeanalizowano problemy i uwagi zgłoszone do biura PPOZ – zgłaszane zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów,
-  podsumowano problemy w regionach, jednocześnie zbierane  są  informacje o  planowanym zaprzestaniu udzielania świadczeń przez niektórych lekarzy z powodu e-zdrowia.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych.
Zarząd PPOZ przeanalizował ponownie ten temat w świetle Zarządzenia  Prezesa  NFZ  Nr 129/2018/DEF z dnia 11.12.2018r. przedłużającego termin składania wniosków do 21  grudnia 2018 r.
Informacje w tym zakresie do przekazania członkom PPOZ.

4. W sprawach regionalnych omówiono sytuację w powiatach.

5. Sprawy prawne:
-  omówiono prowadzone rozmowy w Ministerstwie Zdrowia (6.12.2018 r.) i związane z tym wystąpienia do MZ,
-  omówiono opiniowane akty prawne,
-  obecny na spotkaniu prawnik przedstawił sprawy interwencyjne prowadzone przez PPOZ dla członków organizacji oraz opracowane opinie prawne na ich wniosek.

6. Sprawy różne:
-  zgłoszono konieczność podjęcia regulacji szczepień dzieci nieszczepionych np. obcokrajowców,
-  temat Romów w obrębie miasta Poznania,  możliwości i zasady udzielania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej.

7. Po wyczerpaniu tematów zakończono obrady.
 

Bożena Janicka
Prezes PPOZ