Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
15.03.2019, 20:55:39
Pismo z NIK - podziękowanie dla Bożeny Janickiej
13.03.2019, 16:27:26
Notatka z Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Katowice 7-8 marca 2019 r.
13.03.2019, 16:16:13
Notatka z Konferencji "RODO w sektorze medycznym" - Warszawa 27.02.2019 r.
07.03.2019, 20:08:15
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 6 marca 2019 r.
07.03.2019, 20:04:27
PPOZ: konieczne są zmiany ustaw o sporcie i oświacie. Nie każda aktywność fizyczna jest uprawianiem sportu!
07.03.2019, 19:58:43
Biuletyn informacyjny nr 3 - Poznań - Marzec 2019, Wielkopolska Izba Lekarska
06.03.2019, 15:50:31
Pismo PPOZ do Ministra Zdrowia - 5.03.2019
01.03.2019, 19:10:32
Wystawa 20-lecia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
<< <  1/222  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
17.12.2018, 15:41:47
Komunikat z Obrad Zarządu PPOZ - 14.12.2018 (Konin)
W dniu  14 grudnia w Koninie, w siedzibie związku, odbyło się posiedzenie Zarządu PPOZ.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście.
Po powitaniu przybyłych i stwierdzeniu quorum, dokonano wyboru protokolanta i przyjęto porządek obrad.

W trakcie obrad omówiono:
1. Aneksy - podsumowano złożenie aneksów, przeanalizowano aneksy dotyczące roku 2019 oraz korekty finansowe dotyczące roku 2018.

2. E- zwolnienia:
-  przeanalizowano problemy i uwagi zgłoszone do biura PPOZ – zgłaszane zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów,
-  podsumowano problemy w regionach, jednocześnie zbierane  są  informacje o  planowanym zaprzestaniu udzielania świadczeń przez niektórych lekarzy z powodu e-zdrowia.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych.
Zarząd PPOZ przeanalizował ponownie ten temat w świetle Zarządzenia  Prezesa  NFZ  Nr 129/2018/DEF z dnia 11.12.2018r. przedłużającego termin składania wniosków do 21  grudnia 2018 r.
Informacje w tym zakresie do przekazania członkom PPOZ.

4. W sprawach regionalnych omówiono sytuację w powiatach.

5. Sprawy prawne:
-  omówiono prowadzone rozmowy w Ministerstwie Zdrowia (6.12.2018 r.) i związane z tym wystąpienia do MZ,
-  omówiono opiniowane akty prawne,
-  obecny na spotkaniu prawnik przedstawił sprawy interwencyjne prowadzone przez PPOZ dla członków organizacji oraz opracowane opinie prawne na ich wniosek.

6. Sprawy różne:
-  zgłoszono konieczność podjęcia regulacji szczepień dzieci nieszczepionych np. obcokrajowców,
-  temat Romów w obrębie miasta Poznania,  możliwości i zasady udzielania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej.

7. Po wyczerpaniu tematów zakończono obrady.
 

Bożena Janicka
Prezes PPOZ