Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
15.10.2019, 18:51:18
VIII Kongres PTMR Wrocław w dniach 11-13 października 2019 r.
15.10.2019, 18:42:13
Pismo Prezes ZUS z dnia 8.10.2019 r.
15.10.2019, 18:34:15
Komunikat ze spotkania prasowego w siedzibie PPOZ w dniu 8 października 2019 r.
15.10.2019, 18:20:19
Jubileusz 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce - 7.10.2019 r.
15.10.2019, 18:15:07
Jubileusz 30-lecia Odrodzenia Samorządu Lekarskiego w Wielkopolsce
15.10.2019, 18:14:07
Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
07.10.2019, 15:23:57
KONDOLENCJE
03.10.2019, 20:24:31
Kurs USG - Leszno w dniach 27-29 września 2019 r.
<< <  1/231  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
03.10.2019, 20:14:50
Komunikat z Obrad Zarządu PPOZ - 19.09.2019 (Konin)
W dniu  19 września  w Koninie, w siedzibie związku, odbyło się posiedzenie Zarządu PPOZ.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście.
Po powitaniu przybyłych i stwierdzeniu quorum, dokonano wyboru protokolanta i przyjęto porządek obrad.

W trakcie obrad omówiono:
1. Rozmowy  w Centrali NFZ  w dniu  13 sierpnia – notatka ze spotkania
2. Opiniowanie aktów prawnych
3. Obrady Sejmowej Komisji Zdrowia w dniach: 30 lipca, 12 września
4. Szczepienia  65+ - korespondencja z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.
5. Sprawy bieżące Związku:
• Zarządzenie Nr 115 w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w poz: e-recepta, e-zdrowie, chory przewlekle…..
• Opinie lekarskie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - konieczność uregulowania wystawiania zaświadczeń – pisma wystosowane przez PPOZ
• Komunikat SZOI wdrażanie e-zdrowia
• Kurs USG w Lesznie w dniach 27-29 września
6. Sprawy różne:
• Konferencja XX-lecie Powszechnych Ubezpieczeń Zdrowotnych w Poznaniu w dniu 13 września
• Flu Forum Warszawa w dniu 10 września
7. Zakończenie posiedzenia.
 

Bożena Janicka
Prezes PPOZ