Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.01.2019, 12:33:09
Pismo od Rzecznika Praw Dziecka
11.01.2019, 12:29:28
Lekarze PPOZ do uczniów i rodziców: Bezpieczne ferie zależą także od nas samych!
10.01.2019, 17:41:14
Zaproszenie
09.01.2019, 17:37:31
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia z dnia 9.01.2018 r.
09.01.2019, 17:35:23
Notatka z rozmów w WOW NFZ w dniu 8 stycznia 2019 r.
09.01.2019, 17:29:48
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia z dnia 8.01.2018 r.
08.01.2019, 14:26:39
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 7 stycznia 2019 r.
05.01.2019, 16:54:38
PPOZ: To dobry czas na refleksję. 15. rocznica "Porozumień Poznańskich"
<< <  1/218  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
22.12.2017, 19:50:14
Komunikat z Obrad Zarządu PPOZ - 19 grudzień 2017 r. (Konin)
W dniu 19 grudnia w Koninie, w siedzibie związku, odbyło się posiedzenie Zarządu PPOZ.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, zaproszeni goście.
Po powitaniu przybyłych i stwierdzeniu quorum, dokonano wyboru protokolanta i przyjęto porządek obrad.

W trakcie obrad omówiono:
1. Centrala NFZ i MZ
• MZ – spotkanie w dniu 6 grudnia
• Central NFZ – spotkanie w dniu 13 grudnia – notatka
• Pismo do Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia – rezygnacja z usług poz
• WOW NFZ – planowane spotkanie w dniu 20 grudnia

2. Sejmowa Komisja Zdrowia 8, 23 listopada

3. Opiniowanie aktów prawnych – wzory deklaracji...

4. Sprawy bieżące i prawne:
• Prawnicy przedstawili – aktualne sprawy prawne i prowadzone rozprawy sądowe
• Zastępstwo w poradniach poz – oferta szczecińskiej placówki medycznej
• Dostosowanie pomieszczeń - zalecenia
• Transport medyczny – zalecenia
• Zwolnienia ZLA w wersji elektronicznej – szkolenia  prowadzone przez ZUS - zalecenia
• Podsumowanie objazdówki - spotkań regionalnych

5. Sprawy różne:
• Podsumowano spotkania i konferencje
• Współpraca z podmiotami zewnętrznymi -  telefony
• RODO - współpraca z podmiotami zewnętrznymi
• CDL - dalsza współpraca
• Priorytety w Ochronie Zdrowia  Warszawa 11 styczeń 2018r

6. Zakończenie spotkania.
 

Bożena Janicka
Prezes PPOZ