Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.10.2018, 18:14:43
PPOZ na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia. Trwają rozmowy w sprawie e-zwolnień
19.10.2018, 18:09:38
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 17 października 2018 r.
15.10.2018, 16:40:53
Pismo PPOZ do MZ z dnia 11.10.2018 - projekt ustawy - e-skierownia
15.10.2018, 16:38:52
Pismo z Ministerstwa Zdrowia
15.10.2018, 16:37:12
Stanowisko PPOZ - odpowiedź na komentarz NIA
08.10.2018, 16:20:02
Pismo do WOW NFZ
08.10.2018, 16:17:42
Pismo z KPRM
08.10.2018, 16:16:47
Pismo z Centrali NFZ
<< <  1/213  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
22.12.2017, 19:50:14
Komunikat z Obrad Zarządu PPOZ - 19 grudzień 2017 r. (Konin)
W dniu 19 grudnia w Koninie, w siedzibie związku, odbyło się posiedzenie Zarządu PPOZ.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, zaproszeni goście.
Po powitaniu przybyłych i stwierdzeniu quorum, dokonano wyboru protokolanta i przyjęto porządek obrad.

W trakcie obrad omówiono:
1. Centrala NFZ i MZ
• MZ – spotkanie w dniu 6 grudnia
• Central NFZ – spotkanie w dniu 13 grudnia – notatka
• Pismo do Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia – rezygnacja z usług poz
• WOW NFZ – planowane spotkanie w dniu 20 grudnia

2. Sejmowa Komisja Zdrowia 8, 23 listopada

3. Opiniowanie aktów prawnych – wzory deklaracji...

4. Sprawy bieżące i prawne:
• Prawnicy przedstawili – aktualne sprawy prawne i prowadzone rozprawy sądowe
• Zastępstwo w poradniach poz – oferta szczecińskiej placówki medycznej
• Dostosowanie pomieszczeń - zalecenia
• Transport medyczny – zalecenia
• Zwolnienia ZLA w wersji elektronicznej – szkolenia  prowadzone przez ZUS - zalecenia
• Podsumowanie objazdówki - spotkań regionalnych

5. Sprawy różne:
• Podsumowano spotkania i konferencje
• Współpraca z podmiotami zewnętrznymi -  telefony
• RODO - współpraca z podmiotami zewnętrznymi
• CDL - dalsza współpraca
• Priorytety w Ochronie Zdrowia  Warszawa 11 styczeń 2018r

6. Zakończenie spotkania.
 

Bożena Janicka
Prezes PPOZ