Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
15.04.2019, 08:59:05
Komunikat z obrad Zarządu PPOZ i Rady Powiatów PPOZ w dniu 7 kwietnia 2019 r.
15.04.2019, 08:48:19
Notatka ze spotkania w CSIOZ w Warszawie w dniu 4.04.2019 r.
15.04.2019, 08:43:08
Notatka z obrad Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia w dniu 3.04.2019 r.
15.04.2019, 08:38:17
Podziękowanie...
02.04.2019, 18:47:56
Pismo Rzecznika Praw Pacjenta
02.04.2019, 18:40:35
Rada Powiatów PPOZ - 7.04.2019 Konin
27.03.2019, 21:20:17
Podziękowanie za udział w VIII Zjeździe Lekarzy Ziemi Konińskiej....
26.03.2019, 19:38:41
Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
<< <  1/223  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
15.04.2019, 08:59:05
Komunikat z obrad Zarządu PPOZ i Rady Powiatów PPOZ w dniu 7 kwietnia 2019 r.

W dniu 7 kwietnia 2019 roku w Koninie, w siedzibie związku, odbyło się posiedzenie Zarządu PPOZ oraz obrady Rady Powiatów PPOZ. 

W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele Regionalni    i Powiatowi PPOZ oraz prawnicy PPOZ.

 

W trakcie obrad omówiono:

 

1. Sprawy bieżące:

-Sprawy ZUS-u- Podsumowano sprawę wdrażania e-ZLA i wynikające z tego tytułu problemy.

0mówiono: przypadki kontroli zwolnień lekarskich do zawieszania uprawnień włącznie, podjęte interwencje i działania PPOZ, aktualne problemy z dalszymi wezwaniami do przesyłania dokumentacji pomimo funkcjonowania elektronicznych zwolnień, poinformowano o planowanych spotkaniach z MRPiPS Elżbietą Rafalską oraz Dyrektor I Oddz. ZUS w Poznaniu Dobrochna Bubnowską.

Dotychczasowe zalecenia dotyczące postępowania z pismami – wezwaniami o dokumentacje lub stawiennictwo w oddziałach ZUS nie ulegają zmianie, decyzją Rady Powiatów zostaną rozesłane ponownie materiały w tym zakresie.

Medycyna sportowa- Orzeczenia!!!  Omówiono tematy związane ze zmianą prawa i wynikające z tego problemy dotyczące wystawiania orzeczeń do uprawiania sportu i aktywności fizycznej.  Zarząd PPOZ poinformował o podjętych wielokierunkowych działaniach mających na cele rozdzielenie uprawiania sportu od aktywności fizycznej, czyli konieczności zmiany w ustawach o sporcie i oświacie. Zalecenia PPOZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

- Stwierdzenie zgonów – poinformowano o zgłaszanych z powiatów problemach dotyczących stwierdzania zgonu, przekazano informacje o kolejnym wystąpieniu do Ministra Zdrowia, dotyczącym powołania koronera oraz o wstępnym projekcie o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów.

- Recepty po 18 kwietnia- poinformowano o zmianach we wzorze recept, które wchodzą od 18 kwietnia.

PPOZ wystąpiło do Ministra Zdrowia o przedłużenie ważności recept papierowych Rp.

 - Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – poinformowano o wzorze nowego druku, szczegółowe informacje zostaną przekazane w komunikatach PPOZ.

- Fizjoterapia- wynikające z niej obowiązki i problemy w związku ze zmianą obowiązywania prawa od 2018 roku, gdzie fizjoterapeuci opracowują i wdrażają proces zabiegów fizjoterapeutycznych.

2. Debata programowa

Omówiono pojawiające się propozycje dotyczące zmian w poz: POZ PLUS, POZ OK, podkreślając w dalszym ciągu dramatyczne braki kadrowe dotyczące samego poz, ale i również specjalistów w powiatach.

Zarząd PPOZ przedstawił własną proponowaną koncepcję - POZ „S ‘’- do omówienia i analizy w powiatach i do dalszych prac w Zarządzie.

3. Sprawy różne - Rada Powiatów wskazała na konieczność zorganizowania spotkania w każdym powiecie dla szczegółowego omówienia spraw i tematów z przeprowadzonych obrad.

4. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ