Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
03.10.2019, 20:18:47
Ogólnopolski Dzień Aptekarza - Warszawa 26 września 2019 r.
03.10.2019, 20:14:50
Komunikat z Obrad Zarządu PPOZ - 19.09.2019 (Konin)
18.09.2019, 09:21:51
KONDOLENCJE
13.09.2019, 19:34:22
PPOZ na Flu Forum 2019. Sezon szczepień czas zacząć! To się opłaca Polakom!
13.09.2019, 19:26:24
Notatka ze spotkania - "Wdrażanie e-recepty? (Poznań, 9 września 2019 r.)
04.09.2019, 15:25:35
Zaproszenie
04.09.2019, 15:23:40
Szkolenie - wdrażanie e-recepty (Poznań, 9 września 2019 r.)
16.08.2019, 22:05:38
Pismo Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
<< <  2/231  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
14.08.2019, 17:27:18
Komunikat z obrad Zarządu PPOZ w dniu 9.08.2019 r.

W dniu  9 sierpnia  w Koninie, w siedzibie związku, odbyło się posiedzenie Zarządu PPOZ. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście. Po powitaniu przybyłych i stwierdzeniu quorum, dokonano wyboru protokolanta i przyjęto porządek obrad.

 

W trakcie obrad omówiono:

1. Korespondencja z MZ i NFZ:

 •   Pismo z Ministerstwa Zdrowia z dnia  14 lipca dotyczące rozszerzenia obowiązków sprawozdawczych w poz (waga, wzrost, tytoń) - odpowiedź  PPOZ z dnia 8 sierpnia

2. Planowane spotkanie w Centrali NFZ  w dniu 13 sierpnia.

3. Pismo od RPP dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta.

4. Sejmowa Komisja Zdrowia w dniu : 16 lipca - dotycząca w szczególności e-zdrowia i braku leków.

5. Opiniowanie aktów prawnych.

6. Sprawy bieżące Związku:

 • Aneksy zmieniające wynagrodzenie finansowe dla pielęgniarek poz, położnych i higienistek szkolnych
 • Projekt zarządzenia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poz
 • Zmiany w OWU
 • Sprawy prawne
 • E-recepta, omówiono stan obecny i kierunki działań
 • Zaplanowano spotkanie w zakresie  e-recepty  w Poznaniu
 • Omówiono planowany kurs USG
 • Dostępność plus

7. W sprawach różnych omówiono:

 • Nowa deklaracja przystąpienia do PPOZ
 • Kolejne wydanie „Gazety dla Pacjenta”
 • Informacje z WOW NFZ

8. Po wyczerpaniu tematów zakończono obrady.

 

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ