Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.06.2019, 13:51:07
Najwyższa Izba Kontroli - Podziękowanie dla Bożeny Janickiej - Prezes PPOZ
19.06.2019, 13:45:00
Komunikat z Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (Konin)
19.06.2019, 13:31:27
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 12.06.2019 r.
13.06.2019, 19:06:15
Wielkopolskie spotkania - podsumowanie
13.06.2019, 19:02:35
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, 16.06.2019 godz.11:00, Konin
06.06.2019, 22:28:20
Kondolencje
04.06.2019, 18:28:58
Podziękowanie...
30.05.2019, 15:28:13
Zaproszenie do udziału w konferencji NIK w dniu 30.05.2019
<< <  1/226  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
25.03.2019, 16:26:22
Notatka z konferencji XX Lat Powszechnych Ubezpieczeń Zdrowotnych w Polsce - Warszawa 18.03.2019 r..

W dniu 18 marca w Warszawie na zaproszenie Andrzeja Jacyny Prezesa NFZ wzięliśmy udział w uroczystej konferencji.  PPOZ reprezentowała Bożena Janicka  - Prezes PPOZ

W trakcie konferencji poruszano następujące tematy:

  1. Jak będzie się zmieniał system ochrony zdrowia?
  2. Co trzeba, a co można poprawić w perspektywie kilku miesięcy a co będzie wymagać więcej czasu?

Miedzy innymi na te pytania szukali odpowiedzi  uczestnicy konferencji, zorganizowanej przez NFZ a poświęconej dwudziestu latom powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podkreślał, iż wśród wyzwań, stojących przed ochroną zdrowia są zmiany demograficzne i konieczność zapewnienia opieki długoterminowej. Należy  wprowadzać regulacje, aby zaadresować system w kierunku opieki medyczno-społeczno- socjalnej, a nie stricte medycznej. Minister Zdrowia wskazywał, iż należy  zastanowić się, jaką rolę powinny pełnić szpitale powiatowe, nie pierwszy raz dając  do zrozumienia, że szpitale powiatowe, obawiające się o swoją przyszłość i dochody, powinny upatrywać szansy w przekształceniu się w zakłady opieki długoterminowej, co z jednej strony oznacza znacząco niższe koszty (mniejsza liczba lekarzy, brak konieczności pracy w trybie ostrym, brak kosztochłonnych procedur diagnostycznych i terapeutycznych), z drugiej – w perspektywie następnych dekad będzie gwarantować stałe przychody.

Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski mówił o  innym kierunku zmian, zapowiadając odchodzenie od hospitalizacji w kierunku opieki ambulatoryjnej. Szpital powinien być miejscem leczenia tylko dla tych, którzy bezwzględnie tego potrzebują, dodał,  że NFZ mocno pracuje nad tym, by przekierować strumień pacjentów do poradni.

Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wskazywał, że jedną z kluczowych kwestii na bliższą i dalszą przyszłość jest monitorowanie zdarzeń niepożądanych i zmiany w systemie odszkodowań. Chodzi o stworzenie takich rozwiązań, które umożliwią szpitalom, personelowi medycznemu, zgłaszanie zdarzeń niepożądanych bez obaw o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Chodzi o to, by rozpoznawać ich przyczyny i tworzyć rozwiązania, które im zapobiegną.

Prezes NFZ Andrzej Jacyna zapowiedział, że w następnych kilku miesiącach NFZ będzie w stanie znacząco skrócić kolejki w wielu dziedzinach. - Optymizm ma podłoże w tym, co widzimy w gospodarce. Płace rosną szybciej, więc w tym roku zmienimy plan finansowy w górę, zwiększymy przychody ze składek. Za styczeń mamy 143 mln zł więcej ze składki zdrowotnej niż było w planie - mówił. - Te środki powinny pomóc przełamać problem ilościowy, a wtedy przymierzymy się do jakości – stwierdził, zapowiadając równocześnie, że jeszcze w tym roku NFZ uruchomi kilka pierwszych rejestrów medycznych, dzięki którym będzie można bardziej precyzyjnie monitorować i oceniać efekty leczenia.

PPOZ - jako organizacja od lat podkreślamy, że koniecznie potrzeba „sił i środków” - czyli uzupełnienie kadr medycznych i to nie tylko lekarskich dla budowania zespołu POZ, oraz środków finansowych, bo Polska ochrona zdrowia do lat jest ciężko niedofinansowana.  Potrzeba ustanowienia nie tylko praw, ale i obowiązków pacjenta - czyli odpowiedzialności za swoje zdrowia,  postawienie na profilaktykę i promocję zdrowia, wpajaną od urodzenia. Oraz potraktowanie zdrowia ponad- politycznie, ponad resortowo - bo zdrowie to każda dziedzina, wymagająca polityki długofalowej i strategii na lata.

20 lat Powszechnych Ubezpieczeń Zdrowotnych to również 20 lat Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Polsce, czyli czas wspomnień, ale przede wszystkim podsumowań i wyciągania wniosków na przyszłość.

 

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ