Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
16.08.2019, 22:05:38
Pismo Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
14.08.2019, 17:43:46
Pismo Prezesa NFZ - Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ
14.08.2019, 17:42:51
Zaproszenie na spotkanie do Centrali NFZ
14.08.2019, 17:40:52
Pismo Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 2 sierpnia 2019 r.
14.08.2019, 17:27:18
Komunikat z obrad Zarządu PPOZ w dniu 9.08.2019 r.
08.08.2019, 18:50:37
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia
07.08.2019, 14:49:49
Pismo z Ministerstwa Zdrowia
30.07.2019, 16:42:07
Nowoczesny SOR z lądowiskiem w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. PPOZ: To piękna inwestycja dla społeczeństwa!
<< <  1/229  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
13.03.2019, 16:27:26
Notatka z Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Katowice 7-8 marca 2019 r.

W dniu 7-8 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych, na który po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni. PPOZ reprezentowali: Bożena Janicka - Prezes PPOZ i Jarosław Król - członek Zarządu PPOZ.

Przedstawiciele PPOZ zostali zaproszeni do aktywnego udziału w charakterze prelegenta w dwóch sesjach:

  1. Podstawowa opieka zdrowotna  (dekalog ze Strategii dla POZ opracowanej w  2016 r.,   zasady realizacji pilotażu POZ PLUS, założenia pilotażu POZ OK, najważniejsze wymagania RODO)
  2. Choroby przewlekłe - kto i jak ma leczyć pacjentów z tymi chorobami
  3. W trakcie kongresu ważnym tematem była również informatyzacja/cyfryzacja opieki zdrowotnej.

- Minimalne wymogi - wymagania jakie twórcy systemu czyli  MZ i  CSIOZ przewidzieli  dla wszystkich procedur towarzyszących cyfryzacji.

- Zrzuty danych - poprawienie rozporządzenia MZ z 2015r w sprawie dokumentacji, które zakłada wymóg dla  programów do prowadzenia dokumentacji medycznej dokonywania zrzutu całości danych.

- Refundacja - apelowanie przede wszystkim o nieróżnicowanie sytuacji podmiotów posiadających kontrakt od tych, co kontraktu nie posiadają - cyfryzacja dotyczy całej medycyny.

 

- Internetowe Konto Pacjenta  Kłopotliwą rzeczą dla Ministerstwa zdrowia jest to, że sercem całego systemu jego najbardziej newralgicznym punktem są Internetowe Konta Pacjenta (IKP). A raczej ich brak. Bez masowego, ale świadomego (!!) używania tych kont, zysk z reformy będzie marny. 

Podczas sesji kongresowej minister Cieszyński wyjaśnił, że konta będą zakładały przychodnie POZ, że „panie w okienku rejestracji” pomogą założyć pacjentom IKP .  Uczestniczący w sesji dr Zieliński ekspert Federacji Porozumienie Zielonogórskie potwierdził gotowość POZ do takiej operacji.

Operacja masowego zakładania pacjentom kont nie ujdzie też uwadze UODO, to też kwestia odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo tych kont i profili zaufanych. 

 

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ