Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
15.04.2019, 08:59:05
Komunikat z obrad Zarządu PPOZ i Rady Powiatów PPOZ w dniu 7 kwietnia 2019 r.
15.04.2019, 08:48:19
Notatka ze spotkania w CSIOZ w Warszawie w dniu 4.04.2019 r.
15.04.2019, 08:43:08
Notatka z obrad Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia w dniu 3.04.2019 r.
15.04.2019, 08:38:17
Podziękowanie...
02.04.2019, 18:47:56
Pismo Rzecznika Praw Pacjenta
02.04.2019, 18:40:35
Rada Powiatów PPOZ - 7.04.2019 Konin
27.03.2019, 21:20:17
Podziękowanie za udział w VIII Zjeździe Lekarzy Ziemi Konińskiej....
26.03.2019, 19:38:41
Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
<< <  1/223  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
15.04.2019, 08:43:08
Notatka z obrad Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia w dniu 3.04.2019 r.

Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Zdrowia przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (druk nr 3297).
Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Maciej Miłkowski.
Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki. Ważnym elementem planowanych zmian jest skoordynowanie działań pomiędzy osobami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole oraz uściślenie współpracy z rodzicami. Projekt ustawy określi również zasady monitorowania opieki zdrowotnej oraz wskaże podmioty realizujące zadania z tego zakresu. Opieka zdrowotna nad uczniami w szkole będzie obejmowała profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną. Profilaktyczna opieka zdrowotna będzie realizowana przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania oraz higienistkę szkolną w gabinecie profilaktyki zdrowotnej w szkole. Opieka stomatologiczna będzie realizowana przez lekarza dentystę w gabinecie dentystycznym w szkole albo w gabinecie poza szkołą albo w dentobusie.

Poseł Alicja Chybicka ze dziwieniem podkreśliła brak nadzoru i koordynacji w opiece nad uczniami lekarza POZ, W tym postępowaniu to pielęgniarka i dyrektor szkoły będą planować opiekę zdrowotną nad uczniami …

W czasie obrad komisji w moim wystąpieniu podkreśliłam rolę rodziców i ich odpowiedzialność - od których zależy zdrowie naszych dzieci, To od rodziców i opiekunów zależy realizacja zaleceń po bilansach zdrowia czy badaniach przesiewowych… Od lat narastają choroby cywilizacyjne w populacji uczniów… Podkreśliłam konieczność powszechnej edukacji zdrowotnej „i to od poduszki”, mając na uwadze nie tylko dietę i aktywność fizyczną, ale i higienę snu, higienę dnia codziennego, walkę ze stresem i edukacje rodzinną …Niestety tego w planowanej opiece – brak… A tęsknoty wielu Posłów do opieki zdrowotnej w szkołach lat 70-tych, 80-tych, gdzie lekarz i pielęgniarka jadą do szkoły i szczepią, badają, leczą zęby – już nigdy nie wrócą – mamy całkowicie inne czasy, to rodzić decyduje i podejmuje postępowanie zdrowotne swojego dziecka - nie lekarz, nie pielęgniarka i nie dentysta.., bez zgody i obecności rodzica nie ma takiej możliwości… Zebrani goście [podkreślali . Dziś na 1 pielęgniarkę szkolna przypada 2,7 szkoły…a podobno ma być w każdej szkole, niska „higiena zdrowia”, braki w nawykach wynoszonych z domu … tak higiena, edukacja, higiena - o którą trzeba zawalczyć

Ale okazuje się, że nie to jest celem zmian w opiece nad uczniami w szkołach, a tak właściwie poza dentobusami i gabinetami w każdej szkole to nic się nie zmieni…


Komisje odrzuciły wniosek o powołanie podkomisji do rozpatrzenia ww. projektu ustawy.
Komisje przyjęły poprawki redakcyjno-legislacyjne.
W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca rzecznika praw pacjenta – Grzegorz Błażewicz oraz zastępca rzecznika praw dziecka – Maria Urmańska.

 

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ