Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.02.2019, 22:21:12
Znamy wyniki Plebiscytu LISTA STU 2018. Bożena Janicka znów w gronie liderów!
19.02.2019, 22:15:01
Notatka ze spotkania w Szkole Podstawowej w Golinie w dniu 18 lutego 2019 r.
19.02.2019, 22:06:57
Notatka z Konferencji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w dniu 6 lutego 2019 r.
05.02.2019, 19:34:42
Pismo z NIK - podziękowanie dla Bożeny Janickiej
05.02.2019, 19:30:53
Pismo z ZUS - podziękowanie
01.02.2019, 16:04:34
PPOZ na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia. Jest porozumienie w sprawie orzekania o zdolności do uprawiania sportu!
01.02.2019, 15:59:07
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 31 stycznia 2019 r.
01.02.2019, 15:52:05
Komunikat z Obrad Zarządu PPOZ - 29.01.2019 (Konin)
<< <  1/220  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
13.11.2018, 16:40:08
Notatka z obrad Rady Powiatów PPOZ w dniu 10.11.2018 r.

W dniu  10 listopada 2018 roku  w Koninie, w siedzibie związku, odbyło się posiedzenie Zarządu PPOZ oraz obrady Rady Powiatów PPOZ.  W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej,  przedstawiciele regionalni i powiatowi PPOZ.
Po powitaniu przybyłych, dokonano wyboru protokolanta i przyjęto porządek obrad.


W trakcie obrad omówiono:
1. Podsumowano obecną sytuację w zakresie e-ZLA:
- dane statystyczne wystawiania e-ZLA (opracowanie ZUS),
- sytuację obecną w podmiotach poz (Wielkopolska tylko 35,94% elektronicznych zwolnień),
- zdano relacje z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniach 17 października, 5 listopada dotyczących e- ZLA,
- przeanalizowano akcję medialną ZUS oraz konferencję prasową z dnia 6 listopada,
- omówiono indywidualne działania ZUS podejmowane na terenie Wielkopolski,
- pismo NIL,
- informatyzacja w poz, omówienie propozycji finansowej MZ i NFZ.
Rada Powiatów po przeanalizowaniu powyższego w drodze głosowania przyjęła stanowiska:
- Stanowisko nr 1 Rady Powiatów w sprawie obligatoryjności e-ZLA
- Stanowisko nr 2 Rady Powiatów w sprawie akcji medialnej ZUS
- Stanowisko nr 3 Rady Powiatów w sprawie Zarządzenia Prezes NFZ – dotyczące  warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej.

2. Poinformowano o rozmowach w MZ i NFZ dotyczących podwyżek dla pielęgniarek poz.

3. Poinformowano o rozmowach i propozycjach GIS i MZ w zakresie koniecznej regulacji dla wykonywania szczepień refundowanych (65+)

4. Wskazano tematy zaplanowane na kolejne spotkanie w MZ (19 listopada), a dotyczące:
- konieczność nowelizacji ustawy poz,
- przekształcenia podmiotów poz,
- rosnącej  biurokratyzacji.

5. Po wyczerpania porządku obrad zakończono obrady.


 

Bożena Janicka
Prezes PPOZ