Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
08.12.2018, 00:05:09
Notatka z rozmów w MZ w dniu 6.12.2018 r.
07.12.2018, 23:59:21
Pismo MRPiPS
06.12.2018, 18:00:27
Pismo Ministerstwa Zdrowia z 5.12.2018
06.12.2018, 17:53:42
Komunikat z Obrad Zarządu PPOZ - 4.12.2018 (Konin)
03.12.2018, 01:18:18
Koledzy mamy mnóstwo spraw do załatwienia...
03.12.2018, 01:13:42
Gabinety lekarzy rodzinnych otwarte po 1 grudnia, ale zwolnienia lekarskie z problemami...
03.12.2018, 01:06:10
Komunikat z Obrad Zarządu PPOZ - 2.12.2018 (Konin)
03.12.2018, 01:00:24
Notatka z rozmów w sprawie wynegocjowanych warunków realizacji umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od 1 grudnia 2018 roku
<< <  1/216  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
13.11.2018, 16:40:08
Notatka z obrad Rady Powiatów PPOZ w dniu 10.11.2018 r.

W dniu  10 listopada 2018 roku  w Koninie, w siedzibie związku, odbyło się posiedzenie Zarządu PPOZ oraz obrady Rady Powiatów PPOZ.  W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej,  przedstawiciele regionalni i powiatowi PPOZ.
Po powitaniu przybyłych, dokonano wyboru protokolanta i przyjęto porządek obrad.


W trakcie obrad omówiono:
1. Podsumowano obecną sytuację w zakresie e-ZLA:
- dane statystyczne wystawiania e-ZLA (opracowanie ZUS),
- sytuację obecną w podmiotach poz (Wielkopolska tylko 35,94% elektronicznych zwolnień),
- zdano relacje z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniach 17 października, 5 listopada dotyczących e- ZLA,
- przeanalizowano akcję medialną ZUS oraz konferencję prasową z dnia 6 listopada,
- omówiono indywidualne działania ZUS podejmowane na terenie Wielkopolski,
- pismo NIL,
- informatyzacja w poz, omówienie propozycji finansowej MZ i NFZ.
Rada Powiatów po przeanalizowaniu powyższego w drodze głosowania przyjęła stanowiska:
- Stanowisko nr 1 Rady Powiatów w sprawie obligatoryjności e-ZLA
- Stanowisko nr 2 Rady Powiatów w sprawie akcji medialnej ZUS
- Stanowisko nr 3 Rady Powiatów w sprawie Zarządzenia Prezes NFZ – dotyczące  warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej.

2. Poinformowano o rozmowach w MZ i NFZ dotyczących podwyżek dla pielęgniarek poz.

3. Poinformowano o rozmowach i propozycjach GIS i MZ w zakresie koniecznej regulacji dla wykonywania szczepień refundowanych (65+)

4. Wskazano tematy zaplanowane na kolejne spotkanie w MZ (19 listopada), a dotyczące:
- konieczność nowelizacji ustawy poz,
- przekształcenia podmiotów poz,
- rosnącej  biurokratyzacji.

5. Po wyczerpania porządku obrad zakończono obrady.


 

Bożena Janicka
Prezes PPOZ