Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
15.04.2019, 08:59:05
Komunikat z obrad Zarządu PPOZ i Rady Powiatów PPOZ w dniu 7 kwietnia 2019 r.
15.04.2019, 08:48:19
Notatka ze spotkania w CSIOZ w Warszawie w dniu 4.04.2019 r.
15.04.2019, 08:43:08
Notatka z obrad Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia w dniu 3.04.2019 r.
15.04.2019, 08:38:17
Podziękowanie...
02.04.2019, 18:47:56
Pismo Rzecznika Praw Pacjenta
02.04.2019, 18:40:35
Rada Powiatów PPOZ - 7.04.2019 Konin
27.03.2019, 21:20:17
Podziękowanie za udział w VIII Zjeździe Lekarzy Ziemi Konińskiej....
26.03.2019, 19:38:41
Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
<< <  1/223  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
05.11.2018, 13:47:55
Notatka z obrad Zarządu PPOZ w dniu 30 października 2018 r.

W dniu 30 października w Koninie, w siedzibie związku, odbyło się posiedzenie Zarządu PPOZ.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.
Po powitaniu przybyłych i stwierdzeniu quorum, dokonano wyboru protokolanta i przyjęto porządek obrad.

W trakcie obrad omówiono:

1. Rozmowy w MZ w dniu 17 października dotyczące problemów z e- ZLA, utrzymanie dotychczasowego stanowiska PPOZ, czyli fakultatywności wystawiania zwolnień lekarskich, dofinansowanie sprzętowe podmiotu, wyposażenie w szybkie łącza internetowe oraz finansowanie bieżącego utrzymania całej struktury - brak informacji zwrotnej z Ministerstwa Zdrowia

2. Planowane spotkanie w MZ w dniu 5 listopada
– e-ZLA,
– wzrosty finansowania dla pielęgniarek poz,
- rosnąca biurokracja w podstawowe opiece zdrowotnej,
– szczepienia (przeciwko grypie 65+, dzieci do 6 roku życia, przeciwko odrze)
- placówki poz- przekształcenia podmiotów, deklaracje, lekarze poz.

3. Wzrosty finansowe dla pielęgniarek - przeanalizowano liczne głosy z terenu dotyczące  
problemów ze wzrostem wynagrodzenia dla pielęgniarek deklaracyjnych, a w szczególności dla pielęgniarek praktyki,
– pismo do Prezesa NFZ o uzupełnienie komunikatu o zasadach rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne.

4. Przeanalizowano informacje z regionu dotyczące działalności ZUS – podjęto wielokierunkową interwencję.

5. Zdano relację ze spotkania z Ministrem Jarosławem Pinkasem Głównym Inspektorem Sanitarnym, które dotyczyło promowania szczepień, kalendarza szczepień na 2019 rok, zachorowalności na odrę, …

6. Sprawy bieżące:
- aneksowanie umów - dalsze rozmowy w MZ i NFZ,
- komunikaty na SZOI - zalecenia,
- Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - zmiana terminu obowiązywania, zgodnie z wnioskami PPOZ zgłaszanymi od lat.

7. Sprawy związkowe:
- omówiono deklarację przyjęcia nowego podmiotu,
- aktualizacja programów informatycznych,
- sprawy prawno- finansowe.

8. Zaplanowano dalsze działania i spotkania, mające na uwadze bieżącą sytuację dotyczącą e-ZLA,  aneksów,…  
- Zarząd PPOZ zwołuje Radę Powiatów PPOZ, która odbędzie się w dniu  10 listopada w Koninie w siedzibie związku.

9. Po wyczerpania porządku obrad zakończono obrady.

 

Bożena Janicka
Prezes PPOZ