Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
08.12.2018, 00:05:09
Notatka z rozmów w MZ w dniu 6.12.2018 r.
07.12.2018, 23:59:21
Pismo MRPiPS
06.12.2018, 18:00:27
Pismo Ministerstwa Zdrowia z 5.12.2018
06.12.2018, 17:53:42
Komunikat z Obrad Zarządu PPOZ - 4.12.2018 (Konin)
03.12.2018, 01:18:18
Koledzy mamy mnóstwo spraw do załatwienia...
03.12.2018, 01:13:42
Gabinety lekarzy rodzinnych otwarte po 1 grudnia, ale zwolnienia lekarskie z problemami...
03.12.2018, 01:06:10
Komunikat z Obrad Zarządu PPOZ - 2.12.2018 (Konin)
03.12.2018, 01:00:24
Notatka z rozmów w sprawie wynegocjowanych warunków realizacji umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od 1 grudnia 2018 roku
<< <  1/216  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
23.11.2018, 21:47:26
Notatka z rozmów w Centrali NFZ w dniu 22.11.2018 r.

W dniu 22 listopada w Warszawie odbyło się spotkanie w Centrali NFZ, którą reprezentowali przedstawiciele Centrali NFZ z Prezesem Adamem Niedzielskim na czele, w spotkaniu uczestniczył również Minister Maciej Miłkowski.

PPOZ reprezentowali:
Bożena Janicka - Prezes PPOZ
Jarosław Król - członek Zarządu PPOZ

W trakcie spotkania omówiono:

1. Prezes NFZ przedstawił propozycję zmian finansowo-organizacyjnych, proponując przedłużenie umów w poz do 31.12.2019r.

2. PPOZ przesłało swoje propozycje, które nie były tematem przedstawianym przez NFZ. W tej sytuacji PPOZ ponowiło propozycje:

- koniecznej zmiany organizacyjno-finansowej w zakresie stawki kapitacyjnej,

- uzasadnienie do wzrostu wskaźnika w grupie wiekowej 40-65 lat,

- konieczność utrzymania e- ZLA w formie fakultatywnej i sfinansowania tego zadania.

3.  Strony wymieniły liczne uwagi dotyczące aktualnej sytuacji kadrowej,  problemów informatycznych, asystenta medycznego jako przyszłościowe rozwiązywanie problemów administracyjnych, funkcjonowania druków ZUS ZLA/zaświadczeń lekarskich w świetle zawierania umów z NFZ, stanowiska Rady Powiatów PPOZ  – wystawianie zaświadczeń Mz/L-1,  sytuacji finansowej NFZ,…

Przedstawiciele Centrali NFZ podkreślili ważną rolę informatyzacji w ochronie zdrowia i konieczność wdrożenia jej również w poz.

PPOZ stoi na stanowisku, że dla wdrożenia nowych zadań w podstawowej opiece zdrowotnej, konieczne jest wzmocnienie organizacyjno-finansowo-kadrowe obecnych zasobów poz (lekarz, pielęgniarka, asystent medyczny…). Do czasu poprawy stanu zasobów wdrażanie nowych zadań w poz jest całkowicie nierealne.

Strony ustaliły, że w kontekście prowadzonych rozmów, a w szczególności terminu obecnych umów w POZ , który upływa 30 listopada 2018, propozycji wskazanych przez strony i rozbieżności – temat  wymaga dalszych prac dla osiągnięcia konsensusu, którego na dzień dzisiejszy nie ma.

 

 

Bożena Janicka
Prezes PPOZ