Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.05.2019, 22:11:36
19 maja - Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego. PPOZ - czekamy na dobre decyzje
08.05.2019, 10:39:39
Komunikat PPOZ - E-zdrowie - Projekt ustawy do poprawy
08.05.2019, 10:36:36
Pismo PPOZ do Ministra Zdrowia z 2.05.2019 - uwagi do projektu ustawy
08.05.2019, 10:31:57
IV. Bal Marzeń Fundacji PODAJ DALEJ
07.05.2019, 20:34:55
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24.04.2019 r.
07.05.2019, 20:30:52
III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment - Warszawa 24 kwiecień 2019 r
07.05.2019, 20:26:45
Notatka z rozmów z Dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu w dniu 22.04.2019 r.
24.04.2019, 19:31:15
Pismo PPOZ do Ministra Zdrowia - 24.04.2019
<< <  1/225  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
23.11.2018, 21:47:26
Notatka z rozmów w Centrali NFZ w dniu 22.11.2018 r.

W dniu 22 listopada w Warszawie odbyło się spotkanie w Centrali NFZ, którą reprezentowali przedstawiciele Centrali NFZ z Prezesem Adamem Niedzielskim na czele, w spotkaniu uczestniczył również Minister Maciej Miłkowski.

PPOZ reprezentowali:
Bożena Janicka - Prezes PPOZ
Jarosław Król - członek Zarządu PPOZ

W trakcie spotkania omówiono:

1. Prezes NFZ przedstawił propozycję zmian finansowo-organizacyjnych, proponując przedłużenie umów w poz do 31.12.2019r.

2. PPOZ przesłało swoje propozycje, które nie były tematem przedstawianym przez NFZ. W tej sytuacji PPOZ ponowiło propozycje:

- koniecznej zmiany organizacyjno-finansowej w zakresie stawki kapitacyjnej,

- uzasadnienie do wzrostu wskaźnika w grupie wiekowej 40-65 lat,

- konieczność utrzymania e- ZLA w formie fakultatywnej i sfinansowania tego zadania.

3.  Strony wymieniły liczne uwagi dotyczące aktualnej sytuacji kadrowej,  problemów informatycznych, asystenta medycznego jako przyszłościowe rozwiązywanie problemów administracyjnych, funkcjonowania druków ZUS ZLA/zaświadczeń lekarskich w świetle zawierania umów z NFZ, stanowiska Rady Powiatów PPOZ  – wystawianie zaświadczeń Mz/L-1,  sytuacji finansowej NFZ,…

Przedstawiciele Centrali NFZ podkreślili ważną rolę informatyzacji w ochronie zdrowia i konieczność wdrożenia jej również w poz.

PPOZ stoi na stanowisku, że dla wdrożenia nowych zadań w podstawowej opiece zdrowotnej, konieczne jest wzmocnienie organizacyjno-finansowo-kadrowe obecnych zasobów poz (lekarz, pielęgniarka, asystent medyczny…). Do czasu poprawy stanu zasobów wdrażanie nowych zadań w poz jest całkowicie nierealne.

Strony ustaliły, że w kontekście prowadzonych rozmów, a w szczególności terminu obecnych umów w POZ , który upływa 30 listopada 2018, propozycji wskazanych przez strony i rozbieżności – temat  wymaga dalszych prac dla osiągnięcia konsensusu, którego na dzień dzisiejszy nie ma.

 

 

Bożena Janicka
Prezes PPOZ