Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
16.08.2019, 22:05:38
Pismo Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
14.08.2019, 17:43:46
Pismo Prezesa NFZ - Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ
14.08.2019, 17:42:51
Zaproszenie na spotkanie do Centrali NFZ
14.08.2019, 17:40:52
Pismo Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 2 sierpnia 2019 r.
14.08.2019, 17:27:18
Komunikat z obrad Zarządu PPOZ w dniu 9.08.2019 r.
08.08.2019, 18:50:37
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia
07.08.2019, 14:49:49
Pismo z Ministerstwa Zdrowia
30.07.2019, 16:42:07
Nowoczesny SOR z lądowiskiem w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. PPOZ: To piękna inwestycja dla społeczeństwa!
<< <  1/229  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
19.06.2019, 13:31:27
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 12.06.2019 r.

W dniu 12 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie w  Ministerstwie  Zdrowia, w którym uczestniczyli: Zbigniew Król - Sekretarz Stanu MZ wraz z dyrektorami departamentów MZ, jak również  przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia: Adam Niedzielski - zastępca Prezesa NFZ ds. operacyjnych, Bernard Waśko – zastępca Prezes NFZ ds. medycznych oraz przedstawiciele organizacji KLR i PZ.

PPOZ reprezentowali:

Bożena Janicka - Prezes PPOZ

Jarosław Król - członek Zarządu PPOZ

 

W trakcie spotkania omówiono następujące tematy:

1. Aspirant w środowisku wiejskim.

2. Profilaktyka – CHUK.

3. Akredytacja.

4. E-zdrowie (e-recepta) - zmiana koncepcji.

5. Opieka nad pacjentem z chorobami przewlekłymi.

6. Świadczeniodawcy wskazali na nowe zadania wynikające ze zmiany prawa wymagające dodatkowego finansowania. 

7. Koszyk świadczeń POZ do dalszych prac i rozmów.

8. PPOZ zgłosiło:

- konieczność dodatkowych rozwiązań dla kadry senioralnej, aby pozostali w systemie,

- propozycję POZ „S”.

 

Przedstawiciele NFZ poinformowali – że złożone propozycje (od 1 do 5) są wstępnymi propozycjami, które są w trakcie analiz finansowych i organizacyjnych.

 

Strony wymienią się dokumentami dotyczącymi spotkania i uwagami w tym zakresie.

Zaplanowano kolejne spotkanie w lipcu 2019.

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ