Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.01.2019, 12:33:09
Pismo od Rzecznika Praw Dziecka
11.01.2019, 12:29:28
Lekarze PPOZ do uczniów i rodziców: Bezpieczne ferie zależą także od nas samych!
10.01.2019, 17:41:14
Zaproszenie
09.01.2019, 17:37:31
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia z dnia 9.01.2018 r.
09.01.2019, 17:35:23
Notatka z rozmów w WOW NFZ w dniu 8 stycznia 2019 r.
09.01.2019, 17:29:48
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia z dnia 8.01.2018 r.
08.01.2019, 14:26:39
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 7 stycznia 2019 r.
05.01.2019, 16:54:38
PPOZ: To dobry czas na refleksję. 15. rocznica "Porozumień Poznańskich"
<< <  1/218  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
19.10.2018, 18:09:38
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 17 października 2018 r.

W dniu 17 października, na wniosek PPOZ w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie w sprawie e-ZLA.  Spotkaniu przewodniczył Minister Janusz Cieszyński, obecny był również Andrzej Jacyna Prezes NFZ.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, ZUS, NIL oraz PZ.

PPOZ reprezentowali:

Bożena Janicka - Prezes PPOZ

Andrzej Masiakowski - ekspert PPOZ

Jarosław Król - członek Zarządu PPOZ

W trakcie spotkania:

1. Minister poinformował o obecnej sytuacji:

- przedstawiono aktualną sytuację i wynikające  z tego nadal duże braki co do wystawiania zwolnień w formie elektronicznej,

- resort widzi potrzebę dofinansowania sprzętowego placówek.

W Polsce pomimo tylu lat wdrażania e-ZLA i ogromnych pieniędzy publicznych jakie na to wdrożenie wydaje ZUS, nie osiągnięto nawet 50 % wystawiania zwolnień w wersji elektronicznej, a w Wielkopolsce jest to zaledwie nieco ponad 28%.


2. Przedstawiciele PPOZ poinformowali o problemach z e-ZLA, jednocześnie podtrzymując dotychczasowe stanowisko, gdzie:

 -koniecznością jest fakultatywne a nie obligatoryjne wdrażanie e-Zla i to czynione przez lata,

- konieczna jest - zgodnie z decyzją resortu potrzeba dofinansowania sprzętowego placówek,

- narzędziem niezbędnym jest bieżące finansowanie zadania, jakim jest wystawianie e-ZLA przez lekarzy i placówki medyczne, które się tego podejmą, czyli utrzymanie systemu w stałej gotowości informatycznej, sprzętowej, zabezpieczenie ochrony danych, ewentualnie zatrudnienie dodatkowej osoby do pomocy.  A tym samym zdjęcie z pracowników ZUS zasilania baz ZUS elektroniczną wersją zwolnień. Zadanie to będą wykonywać placówki medyczne.

PPOZ złożyło propozycję organizacyjną i finansową, jako konieczne narzędzie i zapłata za wykonanie nowego zadania, przejętego z ZUS.

Minister poinformował o planowanym podjęciu dalszych działań w powyższych tematach i ustaleniu proponowanego rozwiązania w możliwie najszybszym terminie.

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ