Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.05.2019, 22:11:36
19 maja - Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego. PPOZ - czekamy na dobre decyzje
08.05.2019, 10:39:39
Komunikat PPOZ - E-zdrowie - Projekt ustawy do poprawy
08.05.2019, 10:36:36
Pismo PPOZ do Ministra Zdrowia z 2.05.2019 - uwagi do projektu ustawy
08.05.2019, 10:31:57
IV. Bal Marzeń Fundacji PODAJ DALEJ
07.05.2019, 20:34:55
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24.04.2019 r.
07.05.2019, 20:30:52
III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment - Warszawa 24 kwiecień 2019 r
07.05.2019, 20:26:45
Notatka z rozmów z Dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu w dniu 22.04.2019 r.
24.04.2019, 19:31:15
Pismo PPOZ do Ministra Zdrowia - 24.04.2019
<< <  1/225  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
07.05.2019, 20:34:55
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24.04.2019 r.

W dniu 24 kwietnia w Warszawie na zaproszenie Ministra Zbigniewa Króla odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli również przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski- zastępca Prezesa NFZ ds. operacyjnych i Bernard Waśko – zastępca Prezes NFZ ds. medycznych oraz przedstawiciele organizacji lekarskich.

 

PPOZ reprezentowali:

Bożena Janicka - Prezes PPOZ

Jarosław Król - członek Zarządu PPOZ

 

Tematem spotkania były:

1. Przedstawiono elektroniczną mapę rozmieszczenia placówek podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Opracowano ją na podstawie danych z NFZ. Na podkład terytorialny kraju naniesiono wszystkie podmioty POZ posiadające umowy z płatnikiem oraz ich filie.

2. Zaawansowanie projektu akredytacji  („Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”). Wiceminister Zdrowia Z. Król przekazał informacje, że liczba podmiotów, w których zakończono wizytacje akredytacyjne przekroczyła 100, a wszystkich podmiotów, które przystąpiły do projektu jest ponad 250.

3. Przedstawiono projekt przepisów, dotyczący stwierdzania zgonów. Obecna jego wersja zwiększa obciążenia biurokratyczne oraz nie uwzględnia warunków organizacyjnych i możliwości istniejących w praktykach POZ. Wstępne opinie na temat projektu, jakie zgłosili przedstawiciele środowiska opieki podstawowej, były bardzo krytyczne.

Wiceprezes NFZ przedstawił następujące tematy, nad którymi rozpoczęto wstępne dyskusje i prace.

1. Niedobór lekarzy w POZ; możliwość zachęcenia lekarzy po stażu, tzw. aspiranci, oczekujący na specjalizacje - porada premiowana.

2. Tereny wiejskie - ograniczenie dostępności do opieki podstawowej w ośrodkach wiejskich i rozwiązania poprawiające sytuację w tym zakresie.

3. Profilaktyka i badania przesiewowe w opiece podstawowej, wykraczające poza zakres ChUK i badanie cytologiczne.

4. Akredytacja na poziomie POZ, wprowadzenie zachęt finansowych do udziału w procedurze, praca nad jakością, certyfikaty jak w szpitalach.

5. Informatyzacja  e-zdrowia (premiowanie i wspieranie,  kwotowo – ewentualnie za porady zakończone e-receptą),  popularyzacja elektronicznej dokumentacji medycznej.

6. Opieka nad przewlekle chorym - premiowanie.

Kolejne spotkanie zaplanowano w  miesiącu maju 2019.

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ