Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.05.2019, 22:11:36
19 maja - Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego. PPOZ - czekamy na dobre decyzje
08.05.2019, 10:39:39
Komunikat PPOZ - E-zdrowie - Projekt ustawy do poprawy
08.05.2019, 10:36:36
Pismo PPOZ do Ministra Zdrowia z 2.05.2019 - uwagi do projektu ustawy
08.05.2019, 10:31:57
IV. Bal Marzeń Fundacji PODAJ DALEJ
07.05.2019, 20:34:55
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24.04.2019 r.
07.05.2019, 20:30:52
III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment - Warszawa 24 kwiecień 2019 r
07.05.2019, 20:26:45
Notatka z rozmów z Dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu w dniu 22.04.2019 r.
24.04.2019, 19:31:15
Pismo PPOZ do Ministra Zdrowia - 24.04.2019
<< <  1/225  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
01.02.2019, 15:59:07
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 31 stycznia 2019 r.

W dniu 31 stycznia w Warszawie na zaproszenie Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele ministerstw: zdrowia, sprawiedliwości, sportu oraz Senatu RP...

PPOZ reprezentowali:

Bożena Janicka - Prezes PPOZ

Jarosław Król - członek Zarządu PPOZ

Tematem spotkania było:

1. Omówienie uprawniania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież w kontekście badań lekarskich - wypracowano wspólne stanowisko (w załączeniu)

2. Projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dotyczący rozszerzenia badań diagnostycznych w poz - Ministerstwo poinformowało o rozszerzeniu katalogu o jedną pozycję - ferrytyna.

Co do sposobu i zakresu wprowadzania resort opracuje formę wdrażania, finansowania            i określi grupy docelowe.

3. Porada pielęgniarska - omówiono ogólnie kierunek działań w tym zakresie.

4. Minister Zbigniew Król potwierdził jako aktualne tematy przez nas wcześniej wskazywane i omawiane, do podjęcia prac legislacyjnych:

- lekarze nie posiadający uprawnień a pracujący w poz,

- przekształcenia podmiotów,

- szczepienia refundowane,

- wzrost wynagrodzeń pielęgniarek.

5. Minister poinformował również o planowanym powołaniu departamentu zajmującego się zdrowiem publicznym i podstawową opieką zdrowotną w kontekście rodziny, który to będzie na bieżąco podejmował i realizował tematy w zakresie poz.

Minister zawnioskował o regularne spotkania i nawiązanie ścisłej współpracy dla rozwiązywania problemów.

Kolejne spotkanie zaplanowano na miesiąc marzec 2019.

 

 

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ