Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.06.2019, 13:51:07
Najwyższa Izba Kontroli - Podziękowanie dla Bożeny Janickiej - Prezes PPOZ
19.06.2019, 13:45:00
Komunikat z Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (Konin)
19.06.2019, 13:31:27
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 12.06.2019 r.
13.06.2019, 19:06:15
Wielkopolskie spotkania - podsumowanie
13.06.2019, 19:02:35
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, 16.06.2019 godz.11:00, Konin
06.06.2019, 22:28:20
Kondolencje
04.06.2019, 18:28:58
Podziękowanie...
30.05.2019, 15:28:13
Zaproszenie do udziału w konferencji NIK w dniu 30.05.2019
<< <  1/226  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
08.01.2019, 14:26:39
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 7 stycznia 2019 r.
W dniu 7 stycznia w Warszawie na zaproszenie Ministra Zdrowia odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Minister Janusz Cieszyński, przedstawiciele Departamentu Analiz i Strategii oraz przedstawiciele PZ.

PPOZ reprezentowali:
Bożena Janicka – Prezes PPOZ
Jarosław Król – członek Zarządu  PPOZ

Spotkanie dotyczyło projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z dnia 20 grudnia 2018 r.

W trakcie spotkania:

1. PPOZ zgłosiło uwagi dotyczące projektu:
- konieczność doprecyzowania konkretnego wieku na wykonanie bilansu, a nie przedziału wiekowego np. 9-11 lat,
- doprecyzowanie w zakresie pacjentów z chorobami rzadkimi, którzy są odpowiednio kodowani przez placówki stawiające rozpoznanie - udostępnianie rejestru placówkom opieki zdrowotnej      (Orpha),

2.  Szeroko omówiono proponowane przez resort rozszerzenie katalogu badań diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.
PPOZ pozytywnie opiniuje planowane rozszerzenia diagnostyczne dla polskiego społeczeństwa, wskazując na:
- konieczność wskazania i dookreślenia grup docelowych,
- dokonanie poprawek w zakresie cen wykonywanych badań i ich urealnienie zgodnie z cenami obowiązującymi w laboratoriach,
- opracowanie rozliczania tych świadczeń/badań diagnostycznych jednostkowo w POZ (nowe zadanie, finansowane przez NFZ),
- konieczność ponownego oszacowania tego przedsięwzięcia i analizy możliwych finansowo rozwiązań w tym zakresie.

3. PPOZ w związku z diagnostyką boreliozy i proponowanymi badaniami w tym zakresie zgłosiło konieczność rozważenia szerokiego wprowadzenia profilaktyki, czyli szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.
Minister Zdrowia po wysłuchaniu uwag, jak również uzasadnień przedstawionych przez Departament Analiz i Strategii, uznał za zasadne ponowne przeanalizowanie omawianego projektu.
Strony ustaliły konieczność dalszych prac nad powyższym zakresem tematycznym, po dokonaniu ponownej analizy przez resort zdrowia na podstawie zgłoszonych uwag i opinii.
 
Bożena Janicka
Prezes PPOZ