Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.01.2019, 12:33:09
Pismo od Rzecznika Praw Dziecka
11.01.2019, 12:29:28
Lekarze PPOZ do uczniów i rodziców: Bezpieczne ferie zależą także od nas samych!
10.01.2019, 17:41:14
Zaproszenie
09.01.2019, 17:37:31
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia z dnia 9.01.2018 r.
09.01.2019, 17:35:23
Notatka z rozmów w WOW NFZ w dniu 8 stycznia 2019 r.
09.01.2019, 17:29:48
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia z dnia 8.01.2018 r.
08.01.2019, 14:26:39
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 7 stycznia 2019 r.
05.01.2019, 16:54:38
PPOZ: To dobry czas na refleksję. 15. rocznica "Porozumień Poznańskich"
<< <  1/218  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
08.01.2019, 14:26:39
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 7 stycznia 2019 r.
W dniu 7 stycznia w Warszawie na zaproszenie Ministra Zdrowia odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Minister Janusz Cieszyński, przedstawiciele Departamentu Analiz i Strategii oraz przedstawiciele PZ.

PPOZ reprezentowali:
Bożena Janicka – Prezes PPOZ
Jarosław Król – członek Zarządu  PPOZ

Spotkanie dotyczyło projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z dnia 20 grudnia 2018 r.

W trakcie spotkania:

1. PPOZ zgłosiło uwagi dotyczące projektu:
- konieczność doprecyzowania konkretnego wieku na wykonanie bilansu, a nie przedziału wiekowego np. 9-11 lat,
- doprecyzowanie w zakresie pacjentów z chorobami rzadkimi, którzy są odpowiednio kodowani przez placówki stawiające rozpoznanie - udostępnianie rejestru placówkom opieki zdrowotnej      (Orpha),

2.  Szeroko omówiono proponowane przez resort rozszerzenie katalogu badań diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.
PPOZ pozytywnie opiniuje planowane rozszerzenia diagnostyczne dla polskiego społeczeństwa, wskazując na:
- konieczność wskazania i dookreślenia grup docelowych,
- dokonanie poprawek w zakresie cen wykonywanych badań i ich urealnienie zgodnie z cenami obowiązującymi w laboratoriach,
- opracowanie rozliczania tych świadczeń/badań diagnostycznych jednostkowo w POZ (nowe zadanie, finansowane przez NFZ),
- konieczność ponownego oszacowania tego przedsięwzięcia i analizy możliwych finansowo rozwiązań w tym zakresie.

3. PPOZ w związku z diagnostyką boreliozy i proponowanymi badaniami w tym zakresie zgłosiło konieczność rozważenia szerokiego wprowadzenia profilaktyki, czyli szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.
Minister Zdrowia po wysłuchaniu uwag, jak również uzasadnień przedstawionych przez Departament Analiz i Strategii, uznał za zasadne ponowne przeanalizowanie omawianego projektu.
Strony ustaliły konieczność dalszych prac nad powyższym zakresem tematycznym, po dokonaniu ponownej analizy przez resort zdrowia na podstawie zgłoszonych uwag i opinii.
 
Bożena Janicka
Prezes PPOZ