Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
08.12.2018, 00:05:09
Notatka z rozmów w MZ w dniu 6.12.2018 r.
07.12.2018, 23:59:21
Pismo MRPiPS
06.12.2018, 18:00:27
Pismo Ministerstwa Zdrowia z 5.12.2018
06.12.2018, 17:53:42
Komunikat z Obrad Zarządu PPOZ - 4.12.2018 (Konin)
03.12.2018, 01:18:18
Koledzy mamy mnóstwo spraw do załatwienia...
03.12.2018, 01:13:42
Gabinety lekarzy rodzinnych otwarte po 1 grudnia, ale zwolnienia lekarskie z problemami...
03.12.2018, 01:06:10
Komunikat z Obrad Zarządu PPOZ - 2.12.2018 (Konin)
03.12.2018, 01:00:24
Notatka z rozmów w sprawie wynegocjowanych warunków realizacji umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od 1 grudnia 2018 roku
<< <  1/216  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
03.12.2018, 01:00:24
Notatka z rozmów w sprawie wynegocjowanych warunków realizacji umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od 1 grudnia 2018 roku

 W dniu 29 listopada 2018 roku, w siedzibie Centrali NFZ, odbyła się kolejna tura rozmów pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Centrali NFZ oraz przedstawicielami PPOZ, które dotyczyły warunków realizacji umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej po 1 grudnia 2018 roku.

Wielogodzinne rozmowy doprowadziły do częściowego konsensusu w sprawach podstawowych czyli  warunków finansowych i czasu zawarcia umów. W zakresie pozostałych nie osiągnięto konsensusu.  

Przygotowane  przez MZ i NFZ i ostatecznie wynegocjowane przez PPOZ warunki finansowania umów są zgodne z oczekiwaniami i złożonymi propozycjami przez PPOZ.

PPOZ nie może jednak, w sposób odpowiedzialny, przyjąć w zamian propozycji współpracy w celu szybkiego, obligatoryjnego informatyzowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej tzn. wdrożenia druków e-ZLA, e-recept, e-skierowań. PPOZ wyraża wolę współpracy w tych zakresach, ale  konsekwentnie podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące fakultatywnej formy wystawiania zwolnień lekarskich, recept i skierowań.

 W trakcie spotkania PPOZ z Ministrem Zdrowia w Centrali NFZ ustalono - mając na uwadze fakt, że na dziś placówki nie są przygotowane do oczekiwanej informatyzacji  e-ZLA tak szeroko promowanej przez ZUS (brak asystentów medycznych, brak możliwości technicznych, czy kadrowych) lekarze będą nadal wystawiać papierowe zwolnienie  w postaci druku MZ/L-1 i druki te zostaną przekazywane pacjentom. Dokumenty te będą honorowane przez ZUS, bo pacjent jest najważniejszy.  Rozmowy  są dalej prowadzone .       

Wskazano konieczność dookreślenia i uregulowania nowych zasad współpracy, w relacjach pomiędzy lekarzami POZ a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

PPOZ zawnioskowało o pilne zmiany legislacyjne – do których Minister i Prezesa NFZ się zobowiązali, czyli pilnej nowelizacji ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, która przywróci uprawnienia tym lekarzom POZ, którzy utracili je w momencie jej uchwalenia. Oczekuje również takiej nowelizacji ustawy o POZ, która zapewni jej placówkom swobodne ich przekształcanie.

Zgodnie z wnioskiem PPOZ, Prezes NFZ zobowiązał się do pilnego wydania przez Centralę NFZ komunikatu, który dookreśli zasady przekazywania pielęgniarkom i położnym środków finansowych na wzrost wynagrodzeń.

Co do wdrażania informatyzacji, nie uzyskano konsensusu i temat ten pozostaje do dalszych rozmów.

Wypracowane aneksy będące porozumieniem w kwestii finansowania POZ, będą obowiązywać do 31 grudnia 2019 roku.

Strony zobowiązały się do dalszej ścisłej współpracy w kwestach omawianych w trakcie spotkań.

 

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ