Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.06.2019, 13:51:07
Najwyższa Izba Kontroli - Podziękowanie dla Bożeny Janickiej - Prezes PPOZ
19.06.2019, 13:45:00
Komunikat z Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (Konin)
19.06.2019, 13:31:27
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 12.06.2019 r.
13.06.2019, 19:06:15
Wielkopolskie spotkania - podsumowanie
13.06.2019, 19:02:35
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, 16.06.2019 godz.11:00, Konin
06.06.2019, 22:28:20
Kondolencje
04.06.2019, 18:28:58
Podziękowanie...
30.05.2019, 15:28:13
Zaproszenie do udziału w konferencji NIK w dniu 30.05.2019
<< <  1/226  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
09.01.2019, 17:35:23
Notatka z rozmów w WOW NFZ w dniu 8 stycznia 2019 r.

W dniu 8 stycznia 2019 r. w siedzibie WOW NFZ w Poznaniu odbyło się spotkanie z Agnieszką Pachciarz Dyrektor WOW NFZ i z przedstawicielami oddziału.

PPOZ reprezentowała:

Bożena Janicka - Prezes PPOZ

W trakcie spotkania poruszono następujące tematy:

1. Podsumowanie roku 2018 i zawarcia umów na 2019 rok (aneksy, korekty finansowe, rozliczenia).

2. Poprawki i uzupełnienia dotyczące umowy za rok 2018 - należy dokonać do dnia 8 lutego 2019 roku (zarówno poz, a w szczególności AOS).
3. Ustawa podwyżkowa – pielęgniarki poz.

4. Onkologia - funkcjonowanie kary DILO, koordynowana opieka onkologiczna.

5. Problemy z bezdomnymi, nieubezpieczonymi, również innej narodowości.

6. Omówiono również problemy informatyczne (możliwości funkcjonowania przyszłych rozwiązań, zaistnienia asystenta medycznego).

7. Zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej wynikające z projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z 20 grudnia 2018 (higiena szkolna, choroby rzadkie, dodatkowe badania diagnostyczne).

8. Funkcjonowanie fizjoterapii i fizjoterapeutów w świetle zmian ustawowych (uregulowanie badań diagnostycznych i procesu diagnostycznego dla prowadzenia fizjoterapii).

Na zakończenie spotkania strony wyraziły wolę dalszej współpracy.

 


Bożena Janicka

Prezes PPOZ