Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
16.08.2019, 22:05:38
Pismo Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
14.08.2019, 17:43:46
Pismo Prezesa NFZ - Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ
14.08.2019, 17:42:51
Zaproszenie na spotkanie do Centrali NFZ
14.08.2019, 17:40:52
Pismo Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 2 sierpnia 2019 r.
14.08.2019, 17:27:18
Komunikat z obrad Zarządu PPOZ w dniu 9.08.2019 r.
08.08.2019, 18:50:37
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia
07.08.2019, 14:49:49
Pismo z Ministerstwa Zdrowia
30.07.2019, 16:42:07
Nowoczesny SOR z lądowiskiem w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. PPOZ: To piękna inwestycja dla społeczeństwa!
<< <  1/229  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
07.05.2019, 20:26:45
Notatka z rozmów z Dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu w dniu 22.04.2019 r.

W dniu 25 kwietnia w siedzibie PPOZ odbyło się spotkanie Zarządu PPOZ z Dobrochną Bubnowską Dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu.

PPOZ reprezentowali:

Bożena Janicka - Prezes PPOZ

Jarosław Król - członek Zarządu PPOZ

Marlena Skonieczna - Sekretarz PPOZ

Tematem spotkania były:

  1. Dyrektor ZUS poinformowała o akcjach edukacyjnych prowadzonych dla szkół - materiały zostaną przesłane do PPOZ.
  2. E-ZLA - przeanalizowano funkcjonowanie i zgłoszono uwagi spływające do biura PPOZ.
  3. Kontrole ZUS dotyczące zwolnień lekarskich – omówiono aktualną sytuację, możliwości prawne, wskazując na konieczność opracowania algorytmów kontroli i weryfikacji (ZUS i Pracodawcy).
  4. Dyrektor ZUS zaproponowała spotkanie lekarzy z orzecznikami ZUS dla omówienia przykładowych, szczegółowych spraw i sytuacji.
  5. Strony ustaliły również konieczność zorganizowania spotkania w zakresie zasad orzekania (broszura ZUS).

Strony wyraziły wolę dalszej współpracy.

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ