Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.01.2019, 12:33:09
Pismo od Rzecznika Praw Dziecka
11.01.2019, 12:29:28
Lekarze PPOZ do uczniów i rodziców: Bezpieczne ferie zależą także od nas samych!
10.01.2019, 17:41:14
Zaproszenie
09.01.2019, 17:37:31
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia z dnia 9.01.2018 r.
09.01.2019, 17:35:23
Notatka z rozmów w WOW NFZ w dniu 8 stycznia 2019 r.
09.01.2019, 17:29:48
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia z dnia 8.01.2018 r.
08.01.2019, 14:26:39
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 7 stycznia 2019 r.
05.01.2019, 16:54:38
PPOZ: To dobry czas na refleksję. 15. rocznica "Porozumień Poznańskich"
<< <  1/218  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
07.11.2018, 19:41:18
Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 5 listopada 2018 r. w Warszawie

W dniu 5 listopada na zaproszenie Ministra Zdrowia, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:

Minister Maciej Miłkowski, Minister Janusz Cieszyński i przedstawiciele departamentów ministerstwa, przedstawiciele Centrali NFZ z Andrzejem Jacyną Prezesem NFZ na czele oraz przedstawiciele GIS i Federacji PZ.

PPOZ reprezentowali:

Bożena Janicka -- Prezes PPOZ

Jarosław Król -- Skarbnik  PPOZ

Andrzej Masiakowski -- Ekspert PPOZ


W trakcie spotkania omówiono:

1. e-ZLA

- PPOZ w całej rozciągłości podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące konieczności fakultatywności zwolnień, jednoznacznie podkreślając, że obligatoryjność od 1 grudnia 2018 r. jest nierealna i to niezależnie od litery prawa. PPOZ ponownie zaapelowało o fakultatywność wystawiania zwolnień lekarskich oraz dofinansowanie dla podmiotów, które nie podjęły się wykonywania tego zadania,

- Minister Janusz Cieszyński poinformował o przekazaniu środków finansowych do Centrali NFZ na dosprzętowienie (jednorazowe) wskazując, że zostanie ogłoszone Zarządzenie Prezesa NFZ określające możliwości skorzystania z tej dotacji,

- Prezes NFZ poinformował, że nie dysponuje w obecnym planie finansowym środkami finansowymi na np. asystenta medycznego, zaznaczając jednak, że w ostatnich dniach wystąpił do Ministra Finansów o kolejne środki finansowe.

PPOZ w szczególności podkreśliło, iż rolą lekarzy jest leczenie a czynności administracyjne i informatyczne nie mogą zagrażać dostępności do świadczeń a tym samym doprowadzać do e-wykluczenia grupy lekarzy


2. Kolejnym ważnym tematem jest konieczność uregulowania szczepień refundowanych 65+ dla prawidłowości zachowania łańcucha chłodniczego:

-  przedstawiciele GIS w całej rozciągłości poparli konieczność uregulowania szczepionek refundowanych w placówkach medycznych

-  strony spotkania przeanalizowały propozycję GIS , która ma zostać dopracowana i przedstawiona na kolejne spotkanie.


3. Kolejny istotny temat to wzrost wynagrodzeń finansowych w poz i wystąpienie PPOZ o powszechną informację w tym zakresie.                                                                       

PPOZ ponownie szczegółowo wskazało wynikający z litery prawa (Zarządzenie Prezesa NFZ) sposób i różną wysokość wzrostu wynagrodzenia zależnego od deklaracji
- Departament Pielęgniarek i Położnych oraz Departament Organizacji  Ochrony Zdrowia opracują i przedstawią analizę w tym zakresie na kolejnym spotkaniu

4.  Zebrani wskazali na kolejne tematy, które z racji braku czasu w dniu obrad zostają przełożone na następne spotkanie:
- konieczność zmiany ustawy o poz
- przekształcenia praktyk
- rosnąca biurokracja …..

 

Zebrani ustalili termin kolejnego spotkania na dzień 14 listopada 2018 r..

 

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ