Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
15.04.2019, 08:59:05
Komunikat z obrad Zarządu PPOZ i Rady Powiatów PPOZ w dniu 7 kwietnia 2019 r.
15.04.2019, 08:48:19
Notatka ze spotkania w CSIOZ w Warszawie w dniu 4.04.2019 r.
15.04.2019, 08:43:08
Notatka z obrad Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia w dniu 3.04.2019 r.
15.04.2019, 08:38:17
Podziękowanie...
02.04.2019, 18:47:56
Pismo Rzecznika Praw Pacjenta
02.04.2019, 18:40:35
Rada Powiatów PPOZ - 7.04.2019 Konin
27.03.2019, 21:20:17
Podziękowanie za udział w VIII Zjeździe Lekarzy Ziemi Konińskiej....
26.03.2019, 19:38:41
Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
<< <  1/223  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
07.11.2018, 19:41:18
Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 5 listopada 2018 r. w Warszawie

W dniu 5 listopada na zaproszenie Ministra Zdrowia, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:

Minister Maciej Miłkowski, Minister Janusz Cieszyński i przedstawiciele departamentów ministerstwa, przedstawiciele Centrali NFZ z Andrzejem Jacyną Prezesem NFZ na czele oraz przedstawiciele GIS i Federacji PZ.

PPOZ reprezentowali:

Bożena Janicka -- Prezes PPOZ

Jarosław Król -- Skarbnik  PPOZ

Andrzej Masiakowski -- Ekspert PPOZ


W trakcie spotkania omówiono:

1. e-ZLA

- PPOZ w całej rozciągłości podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące konieczności fakultatywności zwolnień, jednoznacznie podkreślając, że obligatoryjność od 1 grudnia 2018 r. jest nierealna i to niezależnie od litery prawa. PPOZ ponownie zaapelowało o fakultatywność wystawiania zwolnień lekarskich oraz dofinansowanie dla podmiotów, które nie podjęły się wykonywania tego zadania,

- Minister Janusz Cieszyński poinformował o przekazaniu środków finansowych do Centrali NFZ na dosprzętowienie (jednorazowe) wskazując, że zostanie ogłoszone Zarządzenie Prezesa NFZ określające możliwości skorzystania z tej dotacji,

- Prezes NFZ poinformował, że nie dysponuje w obecnym planie finansowym środkami finansowymi na np. asystenta medycznego, zaznaczając jednak, że w ostatnich dniach wystąpił do Ministra Finansów o kolejne środki finansowe.

PPOZ w szczególności podkreśliło, iż rolą lekarzy jest leczenie a czynności administracyjne i informatyczne nie mogą zagrażać dostępności do świadczeń a tym samym doprowadzać do e-wykluczenia grupy lekarzy


2. Kolejnym ważnym tematem jest konieczność uregulowania szczepień refundowanych 65+ dla prawidłowości zachowania łańcucha chłodniczego:

-  przedstawiciele GIS w całej rozciągłości poparli konieczność uregulowania szczepionek refundowanych w placówkach medycznych

-  strony spotkania przeanalizowały propozycję GIS , która ma zostać dopracowana i przedstawiona na kolejne spotkanie.


3. Kolejny istotny temat to wzrost wynagrodzeń finansowych w poz i wystąpienie PPOZ o powszechną informację w tym zakresie.                                                                       

PPOZ ponownie szczegółowo wskazało wynikający z litery prawa (Zarządzenie Prezesa NFZ) sposób i różną wysokość wzrostu wynagrodzenia zależnego od deklaracji
- Departament Pielęgniarek i Położnych oraz Departament Organizacji  Ochrony Zdrowia opracują i przedstawią analizę w tym zakresie na kolejnym spotkaniu

4.  Zebrani wskazali na kolejne tematy, które z racji braku czasu w dniu obrad zostają przełożone na następne spotkanie:
- konieczność zmiany ustawy o poz
- przekształcenia praktyk
- rosnąca biurokracja …..

 

Zebrani ustalili termin kolejnego spotkania na dzień 14 listopada 2018 r..

 

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ