Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.01.2019, 12:33:09
Pismo od Rzecznika Praw Dziecka
11.01.2019, 12:29:28
Lekarze PPOZ do uczniów i rodziców: Bezpieczne ferie zależą także od nas samych!
10.01.2019, 17:41:14
Zaproszenie
09.01.2019, 17:37:31
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia z dnia 9.01.2018 r.
09.01.2019, 17:35:23
Notatka z rozmów w WOW NFZ w dniu 8 stycznia 2019 r.
09.01.2019, 17:29:48
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia z dnia 8.01.2018 r.
08.01.2019, 14:26:39
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 7 stycznia 2019 r.
05.01.2019, 16:54:38
PPOZ: To dobry czas na refleksję. 15. rocznica "Porozumień Poznańskich"
<< <  1/218  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
14.12.2017, 08:28:08
Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 6 grudnia 2017 r. w Warszawie

W dniu 6 grudnia na zaproszenie Ministra Zdrowia odbyły się rozmowy w których uczestniczyli:

Ministerstwo Zdrowia reprezentowali:

Konstanty Radziwiłł - Minister Zdrowia

Beata Rorant – Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia MZ

PPOZ reprezentowali:

Bożena Janicka - Prezes PPOZ

Jarosław Król – Członek Zarządu PPOZ

 

W trakcie spotkania omówiono:

1. Bieżącą sytuację czyli funkcjonowanie sieci szpitali, problem kadrowy - rezydenci, poradnie przyszpitalne w sieci, NPL.

2. Wejście w życie ustawy o poz i wynikających z niej skutków.

PPOZ stoi na stanowisku, że wdrożenie planowanych zmian wymaga rozłożenia w czasie, uzupełnienia dramatycznie brakujących kadr, przeprowadzenie realnego pilotażu, doprecyzowanie funkcjonowania zespołu poz, opracowania realnej profilaktyki (bilansu zdrowego człowieka), …

3. Nowy wzór deklaracji poz – w związku z projektem rozporządzenia PPOZ już zasygnalizowało swoje uwagi w tym zakresie.

4. Powołanie instytucji koronera - Minister poinformował o stanie prac w tym temacie.

5. Utworzenie przyszpitalnych poradni: anestezjologicznej (przed leczeniem szpitalnym), internistycznej i pediatrycznej (po leczeniu szpitalnym) – Minister poinformował o zaawansowaniu prac.

6. Sprawy finansowe: konieczność dofinansowania podstawowej opieki zdrowotnej celem przygotowania do planowanych zmian, nowych zadań, uzupełnienia kadr i realizacji zapowiadanego przez resort kierunku wzrostu nakładów na poz do 20% wszystkich środków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne.

7. Medycyna szkolna - planowane zmiany w świetle przygotowywanej ustawy o pieczy nad dziećmi i młodzieżą, w tym roli koordynatora – pielęgniarki medycyny szkolnej.


PPOZ oczekuje podjęcia działań w zgłaszanych problemach, które z pewnością będą tematem kolejnych spotkań.

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ