Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
31.10.2019, 18:07:33
Spotkanie Zarządu PPOZ z Prezes TPD w dniu 29.10.2019 r. (Konin)
31.10.2019, 18:00:58
100-lecie Służb Sanitarnych w Polsce - 25.10.2019 r.
31.10.2019, 17:50:35
100-Lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - 23.10.2019r. (Konin)
31.10.2019, 17:41:19
Komunikat z obrad Zarządu w dniu 18.10.2019 r. (Konin)
30.10.2019, 21:45:39
Spotkanie Zarządu PPOZ z członkami PPOZ - 15.10.2019 r.
30.10.2019, 21:42:55
Zaproszenie na jubileusz 30-lecia odrodzenia izb lekarskich w Polsce
15.10.2019, 18:51:18
VIII Kongres PTMR Wrocław w dniach 11-13 października 2019 r.
15.10.2019, 18:42:13
Pismo Prezes ZUS z dnia 8.10.2019 r.
<< <  2/232  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
18.07.2019, 00:13:37
Notatka ze spotkania z Ministerstwie Zdrowia - 10.07.2019 Warszawa

W dniu 10 lipca na zaproszenie Zbigniewa Króla Ministra Zdrowia, odbyło się kolejne spotkanie poświęcone sprawom POZ, w którym uczestniczyli: Zbigniew Król Podsekretarz Stanu MZ, wraz z przedstawicielami resortu, Bernard Waśko Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych,  Dariusz Dziełak Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii NFZ oraz Roman Topór-Mądry Prezes Agencji Oceny Technologii  Medycznych i Taryfikacji.  Przedstawiciele  organizacji  POZ.

PPOZ reprezentowali: Bożena Janicka - Prezes PPOZ oraz Jarosław Król - Członek Zarządu  PPOZ

W trakcie spotkania omówiono:

1. Odstąpiono od zaplanowanego porządku spotkania celem omówienia wypowiedzi Andrzeja Jacyny Prezesa NFZ oraz planów rządu dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Analizując wystąpienie Prezesa Andrzeja Jacyny - zapowiedzi zmian w POZ  Bożena Janicka - Prezes PPOZ odniosła się do aktualnych proponowanych zmian ustawowych, które sugerują realizację zapowiadanych zmian w POZ wskazując na:

- trudności przekształcenia podmiotów leczniczych - do dziś brak uregulowań prawnych a proponowane zmiany uniemożliwiają dokonania oczekiwanych przekształceń (zapowiadając dalsze działania)

- wprowadzenie obowiązku prowadzenia rachunku kosztów w POZ - całkowicie nierealny dla tych podmiotów, konieczne odstąpienie od tego projektu (PPOZ zapowiedziało wystąpienie w tym temacie)

- nakładana  dodatkowa sprawozdawczość – waga, wzrost, ankieta tytoniowa – nierealne sprawozdania w obecnie funkcjonującej podstawowej opiece zdrowia (zgodnie z wystosowanymi pismami)

- codziennie zgłaszany „pierwszy wolny termin w kolejce do specjalisty, rehabilitacji… – od 1 lipca obowiązek zgłaszania codziennie do godz. 10:00 – nierealny do wprowadzenia w małych praktykach poz posiadających dodatkowo rehabilitację, ginekologię…


Obecny na spotkaniu i uczestniczący w obradach Bernard Waśko z-ca Prezes NFZ ds. Medycznych w związku z tym problemem, przekazanym już wcześniej pisemnie przez PPOZ, poinformował o podjętych już działaniach, czyli o możliwości złożenia wniosku do Dyrektorów Wojewódzkich Oddziałów NFZ o tygodniowy  pierwszy termin (na dotychczasowych zasadach), który może obowiązywać obecnie do 31 grudnia br.

- e-zdrowie – zagrożenie dla pacjentów i podmiotów leczniczych w poz.

3.Odstąpiono od omówienia programu pilotażowego POZ Plus, jako mało istotna w obecnej sytuacji.
4.Podniesiono konieczność wzrostu finansowego od 1 lipca dla pielęgniarek deklaracyjnych, higienistek szkolnych i położnych oraz pielęgniarek praktyki w związku z ustawą podwyżkową – zawnioskowano o pilną realizacje…

Zaplanowano kolejne spotkania, jak również wymianę pism i uwag do procedowanych aktów prawnych.

 

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ