Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
08.07.2019, 20:16:57
Pismo PPOZ do Prezesa NFZ - dotyczące wypowiedzi Prezesa NFZ na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
07.07.2019, 21:35:10
Pismo do Ministra Zdrowia
05.07.2019, 15:57:52
Komunikat Prasowy PPOZ: Cierpliwość pacjenta będzie wystawiona na próbę. Spowiedź tytoniowa w gabinecie lekarza rodzinnego
03.07.2019, 20:53:05
Komunikat ze spotkania Zarządu z członkami PPOZ - Poznań, 26.06.2019
03.07.2019, 20:43:03
100-lecie Służb Sanitarnych w Polsce - Poznań, 12.06.2019
27.06.2019, 19:13:49
KONDOLENCJE
27.06.2019, 19:13:22
KONDOLENCJE
26.06.2019, 20:36:33
KONDOLENCJE
<< <  1/227  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
01.02.2019, 16:04:34
PPOZ na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia. Jest porozumienie w sprawie orzekania o zdolności do uprawiania sportu!

Komunikat prasowy

Warszawa 01.02.2019r.


PPOZ na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia. Jest porozumienie w sprawie orzekania o zdolności do uprawiania sportu!

Jest porozumienie w sprawie orzekania o zdolności do uprawiania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież do 19. roku życia oraz o zdolności do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym przez młodzież do 23. roku życia! Konkretne decyzje zapadły dzisiaj (31 stycznia) podczas spotkania w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

Świadczeniodawcy skupieni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia stanowczo sprzeciwili się zapisom konsultowanego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, który nakładał na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej obowiązek wystawiania zaświadczeń o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do 21. roku życia oraz przez zawodników między 21. a 23. rokiem życia.

W piśmie do Ministra Zdrowia, profesora Łukasza Szumowskiego, zwrócili uwagę, że ocena stanu zdrowia młodych sportowców wymaga specjalistycznej wiedzy medycznej, którą posiadają wyłącznie lekarze medycyny sportowej, a w przypadku osób niepełnosprawnych – lekarze rehabilitacji medycznej, i to oni powinni decydować (lub nie) o dopuszczeniu konkretnej osoby do uprawiania wskazanej dyscypliny sportu!

Według PPOZ – obowiązek wystawiania orzeczeń przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wiąże się nie tylko z odpowiedzialnością prawną, ale także z kolejnym obciążeniem biurokratycznym, wymagającym zarówno poniesienia dodatkowych kosztów, jak i czasu (ograniczając czas na faktyczne leczenie).

W dniu 31 stycznia  w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące konsultowanego projektu rozporządzenia. Na zaproszenie Ministra Zdrowia uczestniczyli w nim także świadczeniodawcy PPOZ.

… Lekarze POZ od lat kwalifikują dzieci i młodzież do aktywności fizycznej w ramach bilansów zdrowia , które są zbiorem danych nie tylko medycznych     o dziecku ( informacje i uwagi rodziców, nauczyciela, pielęgniarki szkolnej    i na koniec ocena lekarza POZ),  dlatego należy  wykorzystać  tam znajdujące się informacje … zebrani ze zrozumieniem podeszli do naszego stanowiska, przyznając nam słuszność. Spotkanie zakończyło się wypracowaniem wspólnego stanowiska i zawarciem porozumienia! podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Zgodnie z nowymi ustaleniami:

– dzieci i młodzież do 19 roku życia mogą uprawiać aktywność fizyczną na podstawie bilansu zdrowia  dziecka wykonywanego w ramach obowiązków lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

–  podstawą do aktywności fizycznej tej grupy dzieci i młodzieży jest karta bilansu zdrowia,

– młodzież do 23 roku życia może uprawiać aktywność fizyczną na podstawie oświadczenia o braku choroby przewlekłej i zgodzie na uprawianie aktywności fizycznej przez zainteresowanego,

– dzieci i młodzież w powyższych grupach wiekowych uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy mogą współzawodniczyć po orzeczeniu  lekarza medycyny sportowej.