Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
15.04.2019, 08:59:05
Komunikat z obrad Zarządu PPOZ i Rady Powiatów PPOZ w dniu 7 kwietnia 2019 r.
15.04.2019, 08:48:19
Notatka ze spotkania w CSIOZ w Warszawie w dniu 4.04.2019 r.
15.04.2019, 08:43:08
Notatka z obrad Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia w dniu 3.04.2019 r.
15.04.2019, 08:38:17
Podziękowanie...
02.04.2019, 18:47:56
Pismo Rzecznika Praw Pacjenta
02.04.2019, 18:40:35
Rada Powiatów PPOZ - 7.04.2019 Konin
27.03.2019, 21:20:17
Podziękowanie za udział w VIII Zjeździe Lekarzy Ziemi Konińskiej....
26.03.2019, 19:38:41
Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
<< <  1/223  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
01.02.2019, 16:04:34
PPOZ na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia. Jest porozumienie w sprawie orzekania o zdolności do uprawiania sportu!

Komunikat prasowy

Warszawa 01.02.2019r.


PPOZ na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia. Jest porozumienie w sprawie orzekania o zdolności do uprawiania sportu!

Jest porozumienie w sprawie orzekania o zdolności do uprawiania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież do 19. roku życia oraz o zdolności do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym przez młodzież do 23. roku życia! Konkretne decyzje zapadły dzisiaj (31 stycznia) podczas spotkania w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

Świadczeniodawcy skupieni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia stanowczo sprzeciwili się zapisom konsultowanego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, który nakładał na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej obowiązek wystawiania zaświadczeń o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do 21. roku życia oraz przez zawodników między 21. a 23. rokiem życia.

W piśmie do Ministra Zdrowia, profesora Łukasza Szumowskiego, zwrócili uwagę, że ocena stanu zdrowia młodych sportowców wymaga specjalistycznej wiedzy medycznej, którą posiadają wyłącznie lekarze medycyny sportowej, a w przypadku osób niepełnosprawnych – lekarze rehabilitacji medycznej, i to oni powinni decydować (lub nie) o dopuszczeniu konkretnej osoby do uprawiania wskazanej dyscypliny sportu!

Według PPOZ – obowiązek wystawiania orzeczeń przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wiąże się nie tylko z odpowiedzialnością prawną, ale także z kolejnym obciążeniem biurokratycznym, wymagającym zarówno poniesienia dodatkowych kosztów, jak i czasu (ograniczając czas na faktyczne leczenie).

W dniu 31 stycznia  w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące konsultowanego projektu rozporządzenia. Na zaproszenie Ministra Zdrowia uczestniczyli w nim także świadczeniodawcy PPOZ.

… Lekarze POZ od lat kwalifikują dzieci i młodzież do aktywności fizycznej w ramach bilansów zdrowia , które są zbiorem danych nie tylko medycznych     o dziecku ( informacje i uwagi rodziców, nauczyciela, pielęgniarki szkolnej    i na koniec ocena lekarza POZ),  dlatego należy  wykorzystać  tam znajdujące się informacje … zebrani ze zrozumieniem podeszli do naszego stanowiska, przyznając nam słuszność. Spotkanie zakończyło się wypracowaniem wspólnego stanowiska i zawarciem porozumienia! podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Zgodnie z nowymi ustaleniami:

– dzieci i młodzież do 19 roku życia mogą uprawiać aktywność fizyczną na podstawie bilansu zdrowia  dziecka wykonywanego w ramach obowiązków lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

–  podstawą do aktywności fizycznej tej grupy dzieci i młodzieży jest karta bilansu zdrowia,

– młodzież do 23 roku życia może uprawiać aktywność fizyczną na podstawie oświadczenia o braku choroby przewlekłej i zgodzie na uprawianie aktywności fizycznej przez zainteresowanego,

– dzieci i młodzież w powyższych grupach wiekowych uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy mogą współzawodniczyć po orzeczeniu  lekarza medycyny sportowej.