Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
15.04.2019, 08:59:05
Komunikat z obrad Zarządu PPOZ i Rady Powiatów PPOZ w dniu 7 kwietnia 2019 r.
15.04.2019, 08:48:19
Notatka ze spotkania w CSIOZ w Warszawie w dniu 4.04.2019 r.
15.04.2019, 08:43:08
Notatka z obrad Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia w dniu 3.04.2019 r.
15.04.2019, 08:38:17
Podziękowanie...
02.04.2019, 18:47:56
Pismo Rzecznika Praw Pacjenta
02.04.2019, 18:40:35
Rada Powiatów PPOZ - 7.04.2019 Konin
27.03.2019, 21:20:17
Podziękowanie za udział w VIII Zjeździe Lekarzy Ziemi Konińskiej....
26.03.2019, 19:38:41
Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
<< <  1/223  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
19.07.2018, 22:38:05
PPOZ protestuje przeciwko szkodliwym praktykom ZUS. To nękanie lekarzy i utrudnianie im pracy!

Komunikat prasowy

Warszawa 19.07.2018

PPOZ protestuje przeciwko szkodliwym praktykom ZUS

To nękanie lekarzy i utrudnianie im pracy!

Świadczeniodawcy skupieni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia stanowczo protestują przeciwko nasilającej się, zorganizowanej akcji pracowników ZUS polegającej na nękaniu lekarzy rodzinnych notorycznymi wezwaniami do rozliczania się z pobranych druczków ZUS ZLA, udziału w tzw. szkoleniach z zakresu e-zwolnień oraz domaganiu się zorganizowania takich szkoleń na terenie przychodni. Z prośbą o interwencję w tej sprawie oraz zobowiązanie Prezes ZUS do natychmiastowego zaprzestania szkodliwych działań - do Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zwróciła się Bożena Janicka, prezes PPOZ. - Stosowane przez pracowników ZUS praktyki dezorganizują pracę placówek poz, które w związku z coraz większymi brakami kadrowymi z trudem utrzymują bieżącą działalność - uzasadnia w oficjalnym piśmie.

Z informacji napływających do PPOZ wynika, że do rozliczania się z pobranych bloczków druków ZUS ZLA lekarze wzywani są pod groźbą nie wydania nowych. Spora część wezwań dotyczy druków pobranych w bardzo odległych latach, choć obowiązek ich przechowywania obejmuje okres 3 lat.

…- Dodatkowo wiele z tych wezwań jest bezzasadnych, ponieważ wynikają z ewidentnych pomyłek w ewidencji bloczków, leżących po stronie ZUS - dodaje Bożena Janicka.

PPOZ nie zgadza się także z uporczywym wzywaniem lekarzy na tzw. szkolenia z zakresu e-zwolnień oraz domaganiem się ich przeprowadzenia na terenie przychodni. Zdecydowany sprzeciw budzi także wywieranie presji na lekarzach poprzez fałszywe informowanie ich o tym, że są jedynymi lekarzami, którzy jeszcze nie założyli profilu PUE.

…- W nieoficjalnych rozmowach pracownicy ZUS informują nas, że do takich działań przymuszani są przez Centralę ZUS. Liczymy, że Pani Minister Elżbieta Rafalska zobowiąże Prezes ZUS do zaprzestania tych szkodliwych praktyk - mówi Bożena Janicka.

Lekarze PPOZ podkreślają jednocześnie, że nie zmieniło się ich stanowisko w sprawie fakultatywności wystawiania e-zwolnień, również po 30 listopada 2018r.

…- Nie zmieniły się bowiem przesłanki, które legły u jego podstaw ( wiekowa kadra, problemy informatyczne, niejasność co do asystenta medycznego,      a wręcz brak informacji co do jego funkcjonowania i finansowania).

Odrębnym tematem nadal pozostaje wystawianie  druków zwolnień  w formie elektronicznej , które konieczne jest - nie na podstawie upoważnienia udzielonego przez ZUS, tylko odrębnie zawartej  umowy i gratyfikacji finansowej, dla opłacenia tej usługi. Nie wyrażamy również  zgody na pokrywanie kosztów związanych z wystawianiem druków zwolnień lekarskich z funduszy NFZ. Usługa polegająca na wystawianiu tego druku  nie jest świadczeniem zdrowotnym i nie może być finansowana z funduszu przeznaczonego na świadczenia ochrony zdrowia, winna być finansowana przez ZUS - podkreśla Bożena Janicka.

Stanowiska PPOZ co do fakultatywności wystawiania e-zwolnień nie zmienia również fakt zapowiadanego wprowadzenia do systemu ochrony zdrowia asystenta medycznego.

…- Nie wszystkie bowiem placówki będą w stanie pozyskać takiego pracownik, będzie to trwała pewnie latami  a nie miesiącami, biorąc pod uwagę przeszkolenia i upoważnienia do takich czynności. Jednocześnie na dzisiaj niewyjaśnione jest sfinansowanie zatrudnienia asystenat medycznego - dodaje prezes PPOZ.

Lekarze PPOZ liczą na podjęcie przez Minister Elżbietę Rafalską zdecydowanych działań zarówno w kwestii fakultatywności wystawiania     e-zwolnień, jak i szykanowania przez ZUS lekarzy wystawiających zwolnienia w sposób tradycyjny.