Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.05.2019, 22:11:36
19 maja - Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego. PPOZ - czekamy na dobre decyzje
08.05.2019, 10:39:39
Komunikat PPOZ - E-zdrowie - Projekt ustawy do poprawy
08.05.2019, 10:36:36
Pismo PPOZ do Ministra Zdrowia z 2.05.2019 - uwagi do projektu ustawy
08.05.2019, 10:31:57
IV. Bal Marzeń Fundacji PODAJ DALEJ
07.05.2019, 20:34:55
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24.04.2019 r.
07.05.2019, 20:30:52
III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment - Warszawa 24 kwiecień 2019 r
07.05.2019, 20:26:45
Notatka z rozmów z Dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu w dniu 22.04.2019 r.
24.04.2019, 19:31:15
Pismo PPOZ do Ministra Zdrowia - 24.04.2019
<< <  1/225  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
28.02.2019, 23:01:39
PPOZ w panelu ekspertów NIK

 

Komunikat prasowy

Warszawa 27.02.2019 r.

PPOZ w panelu ekspertów NIK. System ochrony zdrowia w Polsce do poprawki!!!

„Pożądane kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia” – pod takim hasłem odbył się w dniu 21 lutego w Warszawie panel ekspertów, w którym na zaproszenie Mieczysława Łuczaka, wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, wzięła  udział: Bożena Janicka, prezes PPOZ. Podczas konferencji Najwyższej Izby Kontroli przedstawiono rekomendacje: „Pożądane kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia“.  Wskazano na potrzebę podjęcia pilnych działań zarówno w zakresie finansowania, jak i organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Z kontroli przeprowadzanych przez NIK jak również z opracowanych rekomendacji  wynika, że system ochrony zdrowia nie jest przyjazny dla pacjenta. Chodzi przede wszystkim o zbyt niskie nakłady publiczne na zdrowie  w Polsce,  co skutkuje wysokim –  w porównaniu do innych państw europejskich – udziałem wydatków ponoszonych bezpośrednio przez pacjentów (tym samym dostęp do leczenia uzależniony jest od sytuacji ekonomicznej pacjenta). Według NIK – polski pacjent dodatkowo skazany jest na oczekiwanie w długich kolejkach na świadczenia medyczne, nie ma również dostępu do innowacyjnych leków oraz metod leczenia.

Obowiązujący system nie zapewnia także efektywnego wykorzystania środków publicznych ( zbyt niskie nakłady na profilaktykę, finansowanie głównie medycyny naprawczej, zbyt duży udział lecznictwa szpitalnego, które jest najdroższe – ponad 50%  środków NFZ – w finansowaniu świadczeń oraz nieodpowiednia ich wycena).

Z ustaleń kontroli NIK i opracowanych rekomendacji wynika, iż podstawowa opieka zdrowotna, powszechnie uznawana jest za ważny szczebel ochrony zdrowia. Jednakże koniecznością jest opracowanie strategii w której zostaną wskazane miejsca i role w systemie ochrony zdrowia poszczególnym instytucjom i przypisanie im zadań. Zasada, że „ wszyscy konkurują ze wszystkimi“ czy „ wszyscy robią wszystko“ nie sprzyja również zachowaniu odpowiedniej jakości świadczeń.  Należy również  dookreślić miejsce i rolę podmiotów w zakresie profilaktyki, zwłaszcza w odniesieniu do chorób cywilizacyjnych, wymagających kompleksowych działań (administracyjno-medycznych) w celu ich ograniczenia (nadwaga, otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia i nowotworowe).

Sprawne działanie systemu ochrony zdrowia poważnie zakłócają – według ustaleń i rekomendacji NIK – problemy, z jakimi borykają się podmioty lecznicze (m.in. braki kadrowe, luka pokoleniowa, obowiązek realizacji zadań zwiększających koszty działalności placówki bez zapewnienia środków finansowych na ten cel, brak współpracy z podmiotami tworzącymi, itd).

W oparciu o materiał zgromadzony podczas kontroli Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła opracowanie szczegółowej analizy, która ma wskazać kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce.   Bardzo istotne i przydatne w przygotowaniu dokumentu są uwagi i sugestie ekspertów, w tym także osób kierujących podmiotami leczniczymi.

Bożena Janicka, prezes PPOZ, wskazała między innymi na brak długofalowej strategii funkcjonowania opieki zdrowotnej ( ponad resortowo, ponad podziałami politycznymi), czyli Konstytucji Zdrowia, pozycjonującej podstawową opiekę zdrowotną jako fundament opieki zdrowotnej.

POZ  jest obszarem,  podlegającym  trendom i naciskom politycznym, w którym szczególnie brak jest  polityki długofalowej.

-... Obchodzimy w 2019 roku 20-lecie funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej  w ramach Kas Chorych,  a następnie  Narodowego Funduszu Zdrowia. Na przestrzeni tych lat, przy braku polityki długofalowej następowały wielokrotnie zmiany kierunków  reform w ochronie zdrowia, pod wpływem trendów i nacisków politycznych.  Silna pozycja  poz ma miejsce w większości państw europejskich, ale Polska – niestety – do nich nie należy. Aktualnie trwa dalszy demontaż podstawowej opieki zdrowotnej. Dramatyczne braki kadrowe lekarskie próbuje się łatać przekazywaniem kompetencji lekarskich innym grupom zawodowym, zamiast kształcić nowe kadry lekarskie – mówiła prezes PPOZ.

Niezbędnym krokiem w poprawie jakości ochrony zdrowia jest – według PPOZ – odbudowanie więzi pomiędzy poszczególnymi segmentami systemu (podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka zdrowotna oraz szpitale).

-... Pożądane kierunki zmian w ochronie zdrowia jako rekomendacje  bardzo trafnie określiła Najwyższa Izba Kontroli,  rekomendując opracowanie strategii rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, obejmujące  finansowe, kadrowe, organizacyjne i prawne potrzeby, czyli zakres koniecznych zmian, który  jest duży, ale bardzo potrzebny.

To wszystko jak najszybciej trzeba zmienić, bo tego oczekują Polacy- podkreślali lekarze PPOZ.