Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.05.2019, 22:11:36
19 maja - Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego. PPOZ - czekamy na dobre decyzje
08.05.2019, 10:39:39
Komunikat PPOZ - E-zdrowie - Projekt ustawy do poprawy
08.05.2019, 10:36:36
Pismo PPOZ do Ministra Zdrowia z 2.05.2019 - uwagi do projektu ustawy
08.05.2019, 10:31:57
IV. Bal Marzeń Fundacji PODAJ DALEJ
07.05.2019, 20:34:55
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24.04.2019 r.
07.05.2019, 20:30:52
III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment - Warszawa 24 kwiecień 2019 r
07.05.2019, 20:26:45
Notatka z rozmów z Dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu w dniu 22.04.2019 r.
24.04.2019, 19:31:15
Pismo PPOZ do Ministra Zdrowia - 24.04.2019
<< <  1/225  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
28.11.2018, 20:40:29
Wielkopolskie spotkania - podsumowanie

Zgodnie z decyzją podjętą na Radzie Powiatów PPOZ w dniu 10 listopada 2018r., odbyły się w listopadzie wielkopolskie spotkania lekarzy PPOZ w regionach:
Konin – 15 listopada
Piła – 16 listopada
Poznań – 19 listopada
Kalisz – 22 listopada
Leszno – 23 listopada

W trakcie spotkań licznie przybyli świadczeniodawcy, lekarze jako główny problem podnosili:
1. e-ZLA, opisując już zdiagnozowane problemy:
A/ Dla lekarzy
• problemy informatyczne (dostępność sieci, złe funkcjonowanie PUE ZUS - przerwy, problemy sprzętowe, organizacyjne,…), przerwy w dostawie prądu….
• dodatkowe czynności administracyjne ZUS, wskazując w szczególności na problemy kadrowe i zaprzestanie udzielania świadczeń przez wielu senioralnych lekarzy, lekarzy pracujących zarówno w ramach umowy z NFZ, jak również pomagających na wypadek choroby lub innej nieobecności lekarza poz,
• zagrożenia płynące z niedostarczenia e-ZLA (śledzenie zwolnienia, poprawki, potwierdzenia,..)
• informowanie pacjenta - (czego nie wskazuje ZUS) o konieczności informowania pracodawcy o zwolnieniu, sprawdzanie czy e-ZLA dotarło, konieczność wypełniania dodatkowych zaświadczeń: Z3, Z15, …
Szczególnie widoczne w miejscowościach oddalonych od dużych miast - jak potwierdzają również dane ZUS – im dalej od dużych miast, tym gorzej...

B/ Utrudnienia dla pacjentów – o czym nie informuje ZUS
• konieczność informowania pracodawcy o e-ZLA,
• sprawdzanie czy pracodawca je otrzymał w wersji elektronicznej,
• składanie dodatkowych zaświadczeń do ZUS – w formie papierowej lub elektronicznie przez pacjenta na stronie ZUS Z3, Z-3a, Z-3b, Z-15....dla rozliczenia i uzyskania finansów za świadczenie,
- pozbawianie pacjenta decyzyjności co do oddania lub nie zwolnienia - skorzystania ze zwolnienia lekarskiego lub opieki nad członkiem rodziny.

C/ Utrudnienia dla pracodawcy
• brak informacji od pacjenta o ZLA – ta zaleca ZUS,
• zmiany numeru NIP i wynikające z tego poprawki,
• praca zmianowa i brak informacji telefonicznej o zwolnieniu,
• nie otrzymanie e-ZLA, w przypadku kiedy zostało przesłane do innego pracodawcy.

2. Problemy z ZUS na terenie Wielkopolski
• masowe kontrole zwolnień papierowych,
• wzywanie na przesłuchanie do ZUS w Poznaniu,
• nękanie telefoniczne z próbą zastraszania,
• akcja medialna niezgodna z rzeczywistością „bez papierków”, dezinformująca i lekceważąca pacjentów i lekarzy.

3. Wzrost wynagrodzenia pielęgniarek poz, pielęgniarek praktyki – inny w POZ - w świetle dezinformacji i faktycznych rozliczeń.

4. Działania NFZ- kontrole oświadczeń pacjentów (e-WUŚ-„ czerwony”), którym udzielono porad lekarskich w latach 2013- 2014.

5. Rozmowy w Ministerstwie Zdrowia i konieczne zmiany dotyczące:
• aktualnie pracujących lekarzy poz,
• przekształceń podmiotów leczniczych.

6. Rozmowy w Centrali NFZ w zakresie aneksowania umów.
Lekarze poz stoją na stanowisku, że koniecznością jest odbudowa zasobów w POZ - i konkretne nakłady na ten cel – to ważna decyzja polityczna. A informatyzacja ma pomagać a nie utrudniać prace lekarzom, dlatego e-ZLA, podobnie jak wdrażanie e-zdrowia (e-recepta, platforma P1, …). Mając na uwadze powyższe, zwolnienia lekarskie winny w obecnej sytuacji pozostać w formie fakultatywnej dla zapewnienia pacjentom możliwości korzystania ze świadczeń.

 


Bożena Janicka
Prezes PPOZ