Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
MENU
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA PACJENTÓW/GAZETA DLA PACJENTA
GAZETA DLA PACJENTA


• GAZETA DLA PACJENTA NR 1/2011


• GAZETA DLA PACJENTA NR 2/2011