Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
INFORMACJE Z NFZ I MZ
16.08.2019, 21:52:06
Przełom w leczeniu groźnych schorzeń ? bezpłatne opatrunki dla chorych na EB i leki dla cierpiących na chorobę Fabry'ego
16.08.2019, 21:51:17
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w lipcu, sierpniu, wrześniu 2019 roku
07.08.2019, 14:37:26
Międzynarodowy Tydzień Karmienia Piersią - 1-7 sierpnia
07.08.2019, 14:36:36
Waldemar Kraska Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia
07.08.2019, 14:35:50
Zmiany personalne w kierownictwie Ministerstwa Zdrowia
30.07.2019, 16:50:32
28 lipca Światowym Dniem Wirusowych Zapaleń Wątroby
30.07.2019, 16:49:23
W Poznaniu powstanie Szpitalny Oddział Ratunkowy za ponad 105 mln zł
23.07.2019, 00:02:42
Adam Niedzielski pełniącym obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
<< <  1/213  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/OGŁOSZENIA/OGŁOSZENIA Z NFZ I MZ
INFORMACJE Z NFZ I MZ
15.05.2019, 15:43:04
Komunikat WOW NFZ - Dla świadczeniodawców realizujących świadczenia zdrowotne w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne.

KOMUNIKAT WOW NFZ

Dla świadczeniodawców realizujących świadczenia zdrowotne w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu  ponownie przypomina, że w związku  z opublikowaniem  w dniu 21 grudnia 2018 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia  13 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpiła modyfikacja elementów skierowania na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych.

Skierowanie winno  zawierać:

- a) pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

b) imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

c) rozpoznanie w języku polskim,

d) kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,

e) choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,

f) pieczęć i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia.

 Brak jest zatem obowiązku wskazania na skierowaniu zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz   z określeniem okolicy ciała oraz liczby poszczególnych zabiegów w cyklu.

Równocześnie informujemy, że brak któregokolwiek elementu skierowania  określonego w ww. rozporządzeniu skutkować będzie odesłaniem pacjenta do lekarza kierującego na cykl zabiegów, celem uzupełnienia skierowania.

 

 

Z up. Dyrektora WOW NFZ

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Hanna Philips

 

Źródło: WOW NFZ