Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
INFORMACJE Z NFZ I MZ
22.05.2019, 09:11:16
RAPORT NFZ: Nadciśnienie tętnicze
22.05.2019, 09:10:04
Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej podpisana przez Prezydenta RP
15.05.2019, 15:43:04
Komunikat WOW NFZ - Dla świadczeniodawców realizujących świadczenia zdrowotne w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne.
15.05.2019, 15:40:51
Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Ministerstwie Zdrowia
06.05.2019, 11:28:51
Komunikat ws. projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych
06.05.2019, 11:28:01
Gabinety stomatologiczne wracają do szkół
06.05.2019, 11:27:12
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2019 r.
06.05.2019, 11:26:19
Pacjent pod szczególną opieką
<< <  1/210  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/OGŁOSZENIA/OGŁOSZENIA Z NFZ I MZ
INFORMACJE Z NFZ I MZ
15.05.2019, 15:43:04
Komunikat WOW NFZ - Dla świadczeniodawców realizujących świadczenia zdrowotne w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne.

KOMUNIKAT WOW NFZ

Dla świadczeniodawców realizujących świadczenia zdrowotne w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu  ponownie przypomina, że w związku  z opublikowaniem  w dniu 21 grudnia 2018 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia  13 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpiła modyfikacja elementów skierowania na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych.

Skierowanie winno  zawierać:

- a) pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

b) imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

c) rozpoznanie w języku polskim,

d) kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,

e) choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,

f) pieczęć i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia.

 Brak jest zatem obowiązku wskazania na skierowaniu zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz   z określeniem okolicy ciała oraz liczby poszczególnych zabiegów w cyklu.

Równocześnie informujemy, że brak któregokolwiek elementu skierowania  określonego w ww. rozporządzeniu skutkować będzie odesłaniem pacjenta do lekarza kierującego na cykl zabiegów, celem uzupełnienia skierowania.

 

 

Z up. Dyrektora WOW NFZ

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Hanna Philips

 

Źródło: WOW NFZ