Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
INFORMACJE Z NFZ I MZ
15.04.2019, 09:19:01
Projekt ustawy...
15.04.2019, 09:17:13
Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów
15.04.2019, 09:16:22
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad wdrożeniem reformy ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
09.04.2019, 07:37:57
Komunikat WOW NFZ: Nowe wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne
09.04.2019, 07:34:34
Internetowe Konto Pacjenta zastąpi Zintegrowany Informator Pacjenta
09.04.2019, 07:33:41
Zlecenie na wyroby medyczne bez zbędnej biurokracji
09.04.2019, 07:32:27
Sposób wyliczania nakładów na ochronę zdrowia głównym tematem rozmów ministra zdrowia i OZZL
09.04.2019, 07:31:41
1 kwietnia wchodzi obowiązek raportowania do ZSMOPL
<< <  1/209  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/OGŁOSZENIA/OGŁOSZENIA Z NFZ I MZ
INFORMACJE Z NFZ I MZ
09.04.2019, 07:37:57
Komunikat WOW NFZ: Nowe wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 582; dalej: rozporządzenie z dnia 21 marca 2019 r.) zmianie ulegają zasady weryfikacji, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1515; dalej: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 poz. 2429):

 

nowy wzór zlecenia oraz wzór zlecenia naprawy zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 marca 2019 r. będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

 

nowy wzór zlecenia oraz wzór zlecenia naprawy do 30 czerwca 2019 r. będą mogli wystawiać i realizować wyłącznie świadczeniodawcy, którzy zawarli porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Dodatkowo informujemy, że zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które zostały do 30 czerwca 2019 r.:

  • wystawione
  • wystawione i potwierdzone

na podstawie wzorów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1678) będą potwierdzane i realizowane do 30 czerwca 2020 r.

 

Jednocześnie Oddział Funduszu informacje, iż planowany jest pilotaż w zakresie wdrożenie rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne. Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wskazanego pilotażu zostaną Państwu przekazane odrębnym komunikatem.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Hanna Philips

 

Źródło: WOW NFZ