Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
INFORMACJE Z NFZ I MZ
03.09.2019, 20:45:41
Dbamy o zdrowie polskich dzieci
03.09.2019, 20:45:01
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia
03.09.2019, 20:44:11
Kompleksowe zmiany w leczeniu raka piersi
16.08.2019, 21:52:06
Przełom w leczeniu groźnych schorzeń ? bezpłatne opatrunki dla chorych na EB i leki dla cierpiących na chorobę Fabry'ego
16.08.2019, 21:51:17
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w lipcu, sierpniu, wrześniu 2019 roku
07.08.2019, 14:37:26
Międzynarodowy Tydzień Karmienia Piersią - 1-7 sierpnia
07.08.2019, 14:36:36
Waldemar Kraska Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia
07.08.2019, 14:35:50
Zmiany personalne w kierownictwie Ministerstwa Zdrowia
<< <  2/214  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/OGŁOSZENIA/OGŁOSZENIA Z NFZ I MZ
INFORMACJE Z NFZ I MZ
18.07.2019, 00:01:54
ZARZĄDZENIE Nr 92/2019/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 16.07.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej