Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
MENU
POROZUMIENIEPOZ.PL/PATRONATY
ZASADY PRZYZNAWANIA PATRONATÓW
Objęcie patronatem honorowym przez PPOZ lub udział PPOZ w komitecie honorowym są wyróżnieniami podkreślającymi szczególny charakter imprez lub wydarzeń o znaczeniu dla promocji zdrowia oraz rozwoju ochrony zdrowia w Polsce.

Patronat honorowy PPOZ lub uczestnictwo PPOZ w komitecie honorowym mogą być przyznane wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne, a także tym które wpisują się w tematykę zadań realizowanych przez medycynę rodzinną, a ich realizacja służy promocji zdrowia.
Aby wystąpić o patronat honorowy PPOZ lub udział PPOZ w komitecie honorowym organizowanego wydarzenia należy wypełnić wniosek i wysłać na adres:
POROZUMIENIE PRACODAWCÓW
OCHRONY ZDROWIA
ul. Ks. J. Popiełuszki 2
62-510 Konin
- poczta elektroniczna:
biuro@porozumieniepoz.pl
Prośbę o patronat należy przesłać nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym planowane jest przedsięwzięcie;
Złożenie prośby nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu.
Organizator otrzymuje informację o przyznaniu patronatu bądź odrzuceniu wniosku.
Otrzymanie patronatu honorowego przez PPOZ zobowiązuje organizatora do:
Zamieszczenia informacji o patronacie honorowym na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących wydarzenia.