Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
MENU
POROZUMIENIEPOZ.PL/KONTAKT/REDAKCJA GAZETY DP
REDAKCJA "GAZETY DLA PACJENTA"

Redakcja:

  • Bożena Janicka
  • Ewa Węgier-Szewczyk
  • Iwona May
Opieka redakcyjna:
Reklama, ogłoszenia:
nakład: 50 000 egzemplarzy