Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
MENU
POROZUMIENIEPOZ.PL/O NAS/STATUT
STATUT

 

Statut

POROZUMIENIA PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA
 
 
§ 1
1. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, zwane dalej Porozumieniem, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia.
2. Porozumienie działa na podstawie
1) ustawy o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z 1991r. z późn. zm.);
2) niniejszego statutu;
3) uchwał władz Porozumienia.
 
§ 2
1. Porozumienie posiada osobowość prawną.
2. Terenem działalności Porozumienia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Konin, 62-510 Konin ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2
3. Czas trwania Porozumienia jest nieograniczony.
4. Porozumienie może posługiwać się znakiem graficznym oraz używać nazwy skróconej Porozumienie POZ i PPOZ.
5. Struktury organizacyjne Porozumienia to oddziały terenowe w byłych województwach regionu Wielkopolski: koniński, kaliski, pilski, leszczyński, poznański i oddziały powiatowe. Najmniejszą jednostką jest powiat, który powstaje na wniosek chociażby 3 członków Porozumienia. 
 
§ 3
1. Porozumienie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków i wpłacanych składkach członkowskich.
2. Do wykonywania swych zadań Porozumienie może zatrudniać pracowników.
3. Porozumienie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
           
 1. działalność wydawnicza                                                      - kod PKD 22.1.
 2. drukowanie gazet                                                               - kod PKD 22.21.
 3. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej      
      niesklasyfikowana                                                              - kod PKD 22.22.Z.
 4. działalność graficzna pomocnicza                                         - kod PKD 22.25.Z.
 5. reprodukcja zapisanych nośników informacji                         - kod PKD 22.3.
 6. działalność agentów zajmujących się sprzedażą       
      towarów różnego rodzaju                                                   - kod PKD 51.19.Z
 7. sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, 

      komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego                    - kod PKD 52.48.A.

NASTĘPNA STRONA >>