Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
MENU
POROZUMIENIEPOZ.PL/TRANSPLANTOLOGIA
Podziel się życiem! Budzimy świadomość pomagania!

Ostatnie dni ponownie nas zadziwiją i wskazują obszary, które gdzieś w pośpiechu dnia nam umykają. To dzielenie sie życiem, czego bylismy świadkiem, gdy lekarze informowali nas, że doszło do pierwszego w Polsce przeszczepu twarzy. Dawca, młody dawca! dzieląc się swoim minionym zyciem z innymi uratował nie jedno życie, ale kilka. W takich chwilach dopiero zastanawiamy się, jak mało o tym wiemy i jak konieczne jest edukowanie na temat przeszczepów, Dlatego podejmujemy ten trudny temat, aby nie tylko obudzić świadomość społeczną, ale także zachęcić władze lokalne i osoby wpływowe, aby zwrócić także ich uwagę na problemy z jakimi boryka się polska transplantologia a tym samym i my pacjenci.

Każdy przeszczep narządu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej, decyzji, aby bezinteresownie ofiarować część własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru innego człowieka. Na tym właśnie polega szlachetność tego czynu, który jest autentycznym aktem miłości.”

Papież Jan Paweł II

 

Świadomość społeczna wciąż niewystarczająca.

 

Statystyki wskazują, że liczba przeszczepów przeprowadzanych w Polsce z roku na rok rośnie. Zeszły rok to rekordowa w historii liczba 1545 przeszczepów od zmarłych dawców, ale wciąż  2369 osób na krajowej liście oczekujących na przeszczep na koniec grudnia.

Co 5 dni umiera człowiek, który nie doczekał sie przeszczepu

Jako społeczeństwo wciąż zbyt mało wiemy i mówimy o przeszczepach, a transplantantologia to metoda leczenia i ratowania życia uznana w Polsce od 1967 roku. Nie zastanawiamy się nad tym, że jeden dawca może ocalić życie czterem osobom, a kolejnym czterem to życie wydłużyć.


W Polsce wciąż borykamy się z problemem podjęcia dobrej decyzji na rzecz transplantologii,


W praktyce najczęściej o wyrażenie zgody na pobranie narządów proszeni są członkowie najbliższej rodziny, często w chwili tragedii, ale nie zawsze w tym trudnym momencie najbliżsi podejmują decyzję zgodne z wolą zmarłego. Dlatego ważne jest, aby pomyśleć o takiej decyzji, kiedy człowiek jest świadomy. Podjąć temat, przeprowadzić rozmowę w rodzinie. Jeśli jest za, powinien wypełnić oświadczenie woli, w którym znajduje się deklaracja, zezwalająca w razie śmierci na pobranie narządów do transplantacji. O tej decyzji należy powiadomić bliskich, a oświadczenie takie dobrze jest nosić przy sobie

 

Polskie uregulowanie prawne

Najwięcej kontrowersji wiąże się z pobieraniem narządów pacjentów, u których konsylium lekarskie stwierdziło śmierć pnia mózgu. Funkcjonująca od lat w Polsce instytucja „zgody domniemanej” jest zgodna z obowiązujacym prawem.


Polska ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. (o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów) stanowi, że osoba zmarła jest potencjalnym dawcą tkanek i narządów o ile za życia nie wyraziła sprzeciwu. Niewymagana jest wówczas zgoda rodziny lub bliskich osoby zmarłej.

 

Jednak ze względów etycznych i społecznych na ogół jest przeprowadzana rozmowa z rodziną zmarłego w celu poinformowania ich o chęci pobrania narządów do przeszczepienia oraz uzyskania ich przyzwolenia. Jeśli zmarły pozostawił pisemne oświadczenie dotyczące jego woli odnośnie pobierania narządów po śmierci, lekarze bez zastrzeżeń respektują jego decyzję. Jeśli zaś zmarły nie zostawił takiego oświadczenia, rodzina na drodze sądowej może uniemożliwić pobranie narządów.

Wyrażenie zgody - Oświadczenie woli

Każdy z nas, za życia może podjąć decyzje, co z naszym ciałem na wypadek śmierci. Po podjęciu decyzji, że wyrażam zgodę na ratowanie innych ludzi moimi narządami, a jednocześnie, aby nie obciążać rodziny takimi decyzjami można sporządzić Oświadczenia woli – dokument informujący o tym, że osoba zezwala na użycie organów w razie śmierci mózgowej dla celów ratowania życia innych ludzi. Sugeruje się, aby takie oświadczenie nosić zawsze przy sobie. Nie trzeba go nigdzie rejestrować, czy zgłaszać. Ważne, aby o swojej decyzji poinformować bliskich, rodzinę, aby nie było to zaskoczeniem.

Wyrażenie sprzeciwu

Każdy z nas może również jednoznacznie podjąć decyzje za życia, nie pozostawiając do wybory rodzinie czy bliskim, że nie wyraża zgody na pobranie narządu, wówczas może wypełnić Oświadczenie informujące, że wyraża sprzeciw na pobranie narządów po śmierci, które należy złożyć listownie lub osobiście w: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANTal. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa.

Pobrania narządów od osób żywych.

Jest coraz częściej stosowana metoda przeszczepów i to z dobrymi wynikami. Podstawową zasadą jest, że pobranie narządu nie może zagrażać życiu dawcy, Słyszymy matka oddała część swojej wątroby dziecku, ojciec oddał nerkę córeczce…. Jeśli taka operacja jest wymagana do uratowania komuś życia, dawcy szuka się najpierw wśród rodziny. Jeśli chcemy pomóc komuś obcemu, abyśmy mogli dobrowolnie, nieodpłatnie oddać jakiś narząd zgodę musi wyrazić Sąd, biorąc pod uwagę istniejący związek emocjonalny między potencjalnym dawcą, a biorcą. W związku z tym, ze względów prawnych, na ogół możliwość ta dotyczy jedynie najbliższej rodziny. W chwili obecnej w Polsce nie ma generalnie możliwości odsprzedania narządu unaczynionego (nerka, wątroba, płuco) obcej osobie, handel jest prawnie zakazany i zagrożony karą pozbawienia wolności. Procedura sądowa nie dotyczy osób, które chcą być dawcami szpiku. W tym przypadku wyraża się chęć pozostania dawcą szpiku poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej (CRNDSiKP).

Najczęściej przeszczepiane narządy i tkanki

Historia

Od zarania człowiek szukał części zamiennych i dla swojego ciała. Początkiem były transfuzje krwi, tak to również jest przeszczep, dzielenie się życiem z innymi, których dzieje sięgają starożytności, ale wiarygodne doniesienia o przetoczeniu krwi pochodzą jednak dopiero z wieku XVII. Dopiero wiek XX przyniósł rozwój przeszczepów całych narządów na świecie i w Polsce. Obecnie najczęściej przeszczepiane są: skóra, serce, nerki, płuca, wątroba, trzustka, jelita, szpik kostny, tętnica, rogówka…

Transplantologia w Polsce jest uznaną metodą leczenia od 1967 roku. Przeszczepianie narządów jest skuteczną, bezpieczną i czasami jedyną metodą leczenia i to od dawców żywych jak i zmarłych. Wiele osób po przeszczepie żyje nawet po kilkadziesiąt lat. Żyją pośród nas. Dlatego trzeba nam informacji, edukacji i odpowiedzialnych, świadomych decyzji. Dlatego zdecyduj sam! Może kiedyś to właśnie Ty, Twoje dziecko, ktoś bliski - będzie biorcą czekającym w długiej kolejce… Tylko czy się doczeka?

Podziel się życiem!

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ