Zwi±zek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego ¶rodowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
MENU
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA PACJENTÓW/ZNAJD¬ PLACÓWKĘ NA MAPIE
ZNAJD¬ PLACÓWKĘ NA MAPIE

STRONA W PRZYGOTOWANIU.....